screen-shot-2016-11-24-at-01-19-09

M I S I J A

 kiekvienai Trakų šeimai įstaiga naudinga tuo, kad atsižvelgdama į šeimos poreikius ir vaiko galimybes, vykdo vaikų nuo gimimo iki 7 metų ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą bei priežiūrą,  tai reiškia kad remiamasi į vaiką orientuoto ugdymo pedagogika,

*   gerbia vaiko individualybę ir savitumą;

*  sudaro sveikas, saugias ir jaukias ugdymo sąlygas, ugdo vaikuose sveikos gyvensenos nuostatas;

*   stiprina vaiko pilietinius jausmus, meilę Tėvynei;

*   tenkina vaiko kūrybišką saviraišką;

*   garantuoja sėkmingą vaiko mokymosi pradinėje mokykloje pradžią;

*   teikia specialiąją pedagoginę pagalbą ir socialinę pagalbą vaikui ir šeimai.

*   užtikrina nuolatinį pedagogų ir kito personalo tobulinimąsi.

 

 

 V I Z I J A

 tapti patrauklia, aukšto ugdymo(si) lygio įstaiga, kuri savo ugdymu ir paramos poveikiu bei edukacine aplinka prisideda prie gyventojų darnos jausmo, socialinės integracijos ir gyvenimo  gerovės.