GERBIAMI TĖVELIAI,

          Jūs kasmet gera  valia prisidedate prie lopšelio – darželio kūrimo. Už 2012m. iki 2013m. lapkričio mėnesio į įstaigos sąskaitą pervesta 12,4tūkst.Lt., tuo metu sąskaitoje lėšų nebuvo, todėl, kad 2012m. parama buvo panaudota vaikų judėjimo aikštelės statybai. 2013m. vaikai džiaugiasi žaisdami naujoje aikštelėje.

 

2014m. vasario 20d. posėdyje, mokyklos Taryba patvirtino 2013m. skirtos paramos (12,4tūkst.Lt) panaudojimą: 8,0tūkst.Lt – įstaigos teritorijos stebėjimo ir apsaugos įrangai įrengti; 4,4tūkst. -kompiuteriams, skirtiems vaikų ugdomajai veiklai, įsigyti.

 

Dėkojame už Jūsų supratingumą. Kviečiame ir 2014m. pagal Labdaros ir paramos Įstatymą skirti 2013m. pajamų mokesčio dalį (iki 2%).

 

Paramos skyrimą  galite sutvarkyti: asmeniškai – užpildyti prašymą (forma FRO512 versija 02) ir pateikti mokesčių inspekcijai (gavėjo tipas -02; įstaigos kodas -190646769; įstaigos pavadinimas Trakų lopšelis – darželis ,,Obelėlė“) arba paramos skyrimo procedūrą galite sutvarkyti kartu su auklėtoja.

 

            Jūsų patarimai, pasiūlymai, vertinimas – gera paskata keistis, tobulintis.

            Jūsų dėka lopšelis – darželis klesti, stiprėja pasididžiavimo savo įstaiga jausmas.

 

        Pagarbiai,                    Direktorė             Žaneta Vasilenko