Darbo pradžia. Vaikų priėmimas, mankšta……………

7.00 – 8.20

Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai…………………..

8.20 – 9.00

Ugdomoji veikla grupėje……………………………………

9.00 – 9.50

Pasiruošimas priešpiečiams, priešpiečiai……………

10.00–10.15

Veikla lauke……………………………………………………

10.30–11.50

Pasiruošimas pietums, pietūs……………………………

12.00–12.30

Vaikų poilsis…………………………………………………. 

12.30–15.00

Kėlimasis, savarankiška veikla…………………………..

15.00–15.30
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė…………………….

15.30–16.00

Žaidimas lauke, vaikų išleidimas į namus……………

16.20–17.30

Pastaba. Vaiko dienos ritmo laikas lopšelio, darželio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse koreguojamas pagal vaikų amžių ir metų laiką.