Trakų lopšelis-darželis ,,Obelėlė“

Adresas: Trakų g. 13, Trakai
Tel. 8 – 528 5-58-17
Tel.fax. 8 – 528 5-50-57

tel.mob.8-607-52592; 8-607-52972
El.paštas trakuobelele@yahoo.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190646769

 

LOPŠELIO – DARŽELIO DARBO LAIKAS

 

dirba 5 darbo dienas per savaitė;
nuo 7.00val. iki 17.30val. – 10.30val. per dieną;
budinčioji grupė dirba: nuo 17.30val. iki 19.15va.

 

ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

ŽANETA   VASILENKO, DIREKTORĖ
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
  8.00-12.00

12.00-12.45 pert

12.45-16.45

  7.00-11.00

11.00-11.30 pert

11.30-15.30

15.30-16.00 pert

16.00-18.00

 8.00-12.00

12.00-12.45 pert

12.45-16.45

 8.00-12.00

12.00-12.45 pert.

12.45-16.45

 8.00-12.00

12.00-12.45 pert

12.45-14.45

 

ALDONA DEGUTIENĖ, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
  8.30-12.30

12.00-12.30pert

12.30-15.00

8.30-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-13.00

8.30-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-15.00

8.30-12.00

12.00-12.30pert.

12.30-13.00

 7.00-11.00

11.00-11.30 pert

11.30-15.30

15.30-16.00 pert

16.00-18.00

 

JUZEFA VITKOVSKAJA, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA UGDYMUI

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7.00-9.00 8.30-10.30 9.00-11.00 8.30-10.30 8.30-10.30
 

VALENTINA OCHMANIENĖ,  BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-16.30

8.00-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-16.30

8.00-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-16.30

7.00-11.00

11.00-12.30 pert

12.30-16.30

8.00-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-15.30

 

VIRGINIJA MACIJEVSKA, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS        

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
  8.00-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-16.30

  8.00-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-16.30

  7.00-11.00

11.00-12.00 pert

12.00-15.00

15.00-16.00 pert

16.00-18.00

8.00-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-16.30

8.00-12.00

12.00-12.30 pert

12.30-15.30

 

BUDINČIOS GRUPĖS DARBO TVARKA

 

 

Budinti grupė steigiama atsižvelgiant į Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė“ 2007m. gegužės 14d. direktoriaus įsakymą Nr. V-51 ,,Dėl budinčios grupės veiklos organizavimo“.

Budinčios grupės paskirtis – plėsti lopšelyje-darželyje teikiamas paslaugas, patenkinti šeimos poreikius.

Budinčią grupę gali lankyti visi lopšelį-darželį lankantys vaikai nuo trejų metų.

Tėvai direktorei pateikia prašymą, kuriame paaiškina, kodėl jų šeimai reikalinga budinčios grupės paslauga.

Direktorius priima vaikus pasirašant įsakymą.

Direktorius su tėvais sudaro sutartį dėl paslaugų budinčioje grupėje.

Sutartis registruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Degutienė.

Sutartis dėl paslaugos teikimo nutraukiama, kai tėvai pareiškia apie tai arba, kai vaikas išvyksta į mokyklą.

Budinčios grupės sąraše negali būti daugiau kaip dvidešimt vaikų.Vaikai priimami į grupę, kai yra laisvų vietų grupėje, tėvų darbo metu.

Direktorius turi teisę pareikalauti iš tėvų dokumentų, patvirtinančių tėvų darbo grafikus.

Budinti grupė veikia vienos darželio grupės patalpose.

Jeigu tėvai nepasiima vaiko nuo 19.15 val. vaiką prižiūri tą dieną budintysis administracijos atstovas.

Pedagogas vaikų lankomumą registruoja atskirame dienyne, renka ir rašo visus duomenys apie vaikus, kontaktinius tėvų telefonus.

Budinčios grupės paslaugos nemokamos.

Šeimoms, kurios laiku nemoka už lopšelio – darželio paslaugas ir turi skolų, budinčios grupės paslaugos neteikiamos.