Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

smurto-ir-patyciu-prevencijos-tvarka-2017

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimas Nr.S1-82 ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo “  mokejimo-tvarka2016

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimas Nr. S1-23 ,,Dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą tvarkos aprašo tvirtinimo“

vaiku-priemimo-tvarka-2013

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)

Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija  (parsisiųsti Adobe .PDF formatu)

Lietuvos higienos norma HN 75: 2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”
( patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 įsakymu Nr. V-313 )

Naudingos nuorodos:

www.smm.lt

www.ikimokyklinis.lt