TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ

2018M. I  KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

 

Pareigybės pavadinimas

 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai) Eurais neatskaičius mokesčių
Vadovai ir pavaduotojai 719 – 1276
Padalinių vadovai 513
Specialistai  565-602
Specialistai pedagogai 507-850
Kvalifikuoti darbuotojai 438-522
Darbininkai 400