TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ

2016M. IV KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

 

Pareigybės pavadinimas

 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai) Eurais neatskaičius mokesčių
Direktorius 1100
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 958
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 550
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas – metodininkas 808
Direktoriaus pavaduotojas vaikų socialinės globos reikalams  788
Auklėtojas 615
Logopedas -metodininkas 724
Kūno kultūros mokytojas 658
Socialinis pedagogas 656
Vyriausiasis buhalteris 639
Slaugytojas 1,25 p. 577
Sekretorius-archyvaras 380
  Vyr. virėjas 380
Socialinis darbuotojas 563
Socialinio darbuotojo padėjėjas 534
Kitas personalas:

auklėtojo padėjėjas, sandėlininkas

virėjas, darbininkas, valytojas

 

380

380