Dvi dienas įstaigoje vyko šventės, kurios tik dar kartą įrodė, kad bendruomeniškumas ir bendradarbiavimas yra visa ko variklis. Gegužės 16 d. rytmetys prasidėjo nuo darželio gimtadienio. Iki jo vaikai, kartu su tėveliais pasiruošė sveikinimus darželiui gimtadienio proga, kuriuos eidami į darželį ryte galėjo prisegti tam paruoštoje vietoje. Vaikai skyrė savo dainas, eiles darželiui, linkėjimus rašė kartu su tėveliais, o kiti jau gebėjo tai padaryti savarankiškai. Popiet prasidėjo antra šventės dalis – tai Šeimos ir sporto šventė „Mama, tėti , aš ir tu, pajudėkime kartu“. Čia jau susirinko ir būrys tėvelių, kurie šiemet itin aktyviai sportavo kartu su savo vaikais. Girdimi buvo palaikymo šūksniai ne tik iš tėvų vaikams, bet ir iš vaikų savo tėveliams. Itin svarbus palaikymas tiek vieniems, tiek ir kitiems. Kaip ir kasmet šioje šventėje laimi ne vieni ar kiti, bet nuoširdumas, bendrystė ir žinoma draugystė. Padėjome vieni kitiems, tarėmės, bendradarbiavome, kūrybiškai, išradingai veikėme ir aktyviai praleidome pavakarę. Kažkam tai buvo nauji atradimai, kažkam nuoširdus džiaugsmas, o šventės organizatoriams pasididžiavimas, kad tiek daug šeimų mūsų bendruomenėje aktyviai sportuoja.

Gegužės 17 dienos rymety įstaigoje skambėjo muzika ir pasitiko mūsų vaikučius ateinančius į darželį, nes šią dieną šventėme Vaikų dieną. Visa diena kupina išradingomis veiklomis, kurios mums leido aktyviai, kūrybiškai veikti, tyrinėti, mėgautis naujais atradimais, o svarbiausia – džiaugtis vaikyste!

„Apsupkime vaikus nuoširdžia meile, pagarba ir pajusime, kad visa tai grįžta mums atgal su kaupu“.