Informuojame apie OV sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ pasikeitimą. Pagrindinis pasikeitimas susijęs dėl testavimo greitojo antigeno testais iš seilių V-352.

OV sprendimai įsigalioja nuo 2022-02-21

Pagrindiniai pasikeitimai ir aktuali informacija:

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami naudojant greitojo antigeno testus iš seilių (kitaip vadinamus „čiulpinukais“) turėjus didelės rizikos sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga. Rekomenduojamas testavimas pagal algoritmą: GAT(iš seilių) iškart + GAT(iš seilių) po 48 / 72  val. + GAT(iš seilių) po 48 val. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės būti registruojamas patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą PGR tyrimui arba antigenų testui. Rekomenduojama nedalyvauti kontaktiniame ugdyme kol nėra gautas neigiamas patvirtinamojo tyrimo rezultatas arba 7 dienas, jei patvirtinamasis tyrimas neatliekamas;

  • mūsų įstaigose vaikai nebus testuojami periodiškai naudojant seilių greitojo antigeno testus (kitaip vadinamus „čiulpinukus“).  Testas atliekamas tik po ugdymo įstaigoje turėto sąlyčio su sergančiuoju. Gavus teigiamą rezultatą, bus galima tirtis mobiliajame punkte. Kitiems bus rekomenduojam testuotis dažniau. Mūsų ugdymo įstaigoje bus atliekamas periodinis testavimas – aplinkos paviršių tyrimai;
  • įstaigos personalui ir toliau turėjus kontaktą ugdymo įstaigoje rekomenduojama testuotis GAT iš nosies ertmės pagal algoritmą: GAT iškart + GAT po 48 / 72  val. + GAT po 48 val. Personalas gali nesiizoliuoti, jeigu turėjo didelės rizikos kontaktą namuose ir testuojasi pagal minimą algoritmą;
  • nerekomenduojama tyrime dalyvauti asmenims, kuriems teigiamo PGR / antigeno testo (atlikto ASPĮ. Mobiliajame punkte) praėjo mažiau nei 90 dienų;
  • svarbu turėti pasirašytus mokinių atstovų ar vyresnių nei 16 metų amžiaus mokinių sutikimus / nesutikimus dėl dalyvavimo tyrime, pagal poreikį iš naujo pasirašyti sutikimo formą arba el. paštu informuoti ugdymo įstaigos bendruomenę apie pakeitimus. Atnaujintos sutikimo formos informaciją galite rasti OV sprendime Nr. V-1927. Taip pat pridedame atnaujintą sutikimo formą (žr. „Pavyzdinė sutikimo, nesutikimo forma“).
  • TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI, įsigaliosiantys nuo 2021-02-21:

OV-352 „Dėl greitųjų SARS-CoV-2 antigeno testų, kuriems naudojami seilių ėminiai, naudojimo ugdymo įstaigose“.

OV-351 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“.

V-343 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

Pavyzdinė sutikimo nesutikimo forma

Kaip naudoti greituosius antigeno testusKaip teisingai atlikti testą: https://youtu.be/n3bxy3TDF8E