Nuo 2020 m. gegužės 18 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Trakų lopšelyje – darželyje ,,Obelėlė“ organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje – jei šeima pageidauja gali vaiką atvesti į darželį. Tačiau jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti vaiko ugdymą namuose.

Įstaigoje ugdymo procesas kontaktiniu būdu vykdomas laikantis šių sąlygų:

  • maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje, vaikai nuolatos lanko tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriuose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek ir lauke. Budinčioji grupė laikinai nedirbs;
  • neorganizuojant bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
  • šalia įėjimų į patalpas sudarant galimybę rankų dezinfekcijai;
  •     vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, į darželį nepriimami;
  •     darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Vykdant ugdymo procesą šių priemonių dėvėti nereikia;
  •   užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai;
  •   ugdymo paslaugų teikimo patalpos  išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
  •   vaikų tėvai ir/ar kiti lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu: telefonu  8 528 55817 ir/ar  el. paštu info@trakuobelele.lt, direktorius@trakuobelele.lt ;
  • jeigu atvykimas į įstaigą yra būtinas, atvykimo laiką prašome suderinti telefonu  8528 55817, atvykstant į įstaigą būtina dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones, prieš įeinant į darželio patalpas, prie įėjimo, dezinfekuoti rankas.

 

Direktorė Aldona Degutienė