spalio 30d. ,,Žiedelis” grupėje vyko valandėlė – viktorina: ,,Sveikata ir sportas”. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė V.Ochmanienė supažindino vaikus su sveiko maisto piramide. Vaikai sužinojo, kad norint būti sveikam reikia draugauti su sveiku maistu ir sportuoti. Jie aktyviai atsakinėjo į viktorinos klausimus. Poto – patys pjaustė obuolius, juos ragavo, linkėjo vienas kitam būti sveikam ir energingam. Specialistė vaikučiams įteikė spalvinimo knygutes apie sveiką maistą.

Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” bendruomenė gyva grandine apjuosė darželio kieme augančias obelis, kaip darželio simbolį ir tardami visi kartu žodį TAIKA apkabino vienas kitą, išgirdo vienas kito širdies plakimą …

Trakų l.d. ,,Obelėlė” ansamblis, vadovė muzikos mokytoja Rimantė Žuolytė.

Įstaigą lanko 180 vaikų, kurie darželyje linksmai leidžia dienas, tai mergaitės mažos ir greiti berniukai, kaip auksiniai gražūs rojaus obuoliukai. Obelėlėje visiems smagu žaisti, dainuoti ir šokti kartu.