Balandžio 7 d. mūsų įstaigos mergaičių ansamblis dalyvavo vokalinių ansamblių ir solistų festivalyje ,,Vieversija” ir atliko dvi dainas. Daugumai mergaičių tai nauja patirtis. Jaudulio užteko ir vaikučiams, ir tėveliams, ir mokytojai, tačiau didelė scena, žiūrovų pilna salė neišgąsdino. Mergaitės drąsiai, su plačiomis šypsenomis žengė į sceną ir pasirodymas praėjo puikiai. Žinoma, mokytoja repeticijos metu mergaitėms papasakojo kaip turime atrodyti scenoje, kokia scenos kultūra, ką turime matyti ir kur žiūrėti ir žinoma nepamiršti ko atvykome – padainuoti taip, kad pačioms būtų gera, pasimėgauti tuo, ką darome ir kur esame.

Mergaites festivaliui ruošė meninio ugdymo mokytoja Vilma Šerpenskienė

Kaip ir kasmet, kovo mėnuo buvo paskelbtas SĄMONINGUMO DIDINIMO mėnesiu  „BE PATYČIŲ“, kurio tikslas – stiprinti bendrą emocinę vaikų savijautą, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio santykius. Ikimokyklinis, priešmokyklinis amžius, tai laikotarpis,  kai vaikai mokosi socializuotis, suprasti emocijas ir išmokti bendrauti. Mokytojai ir tėvai stengiasi padėti kurti saugią aplinką, kurioje vaikas augtų ir mokytųsi be patyčių. Tai apima mokymąsi sprendžiant konfliktus, skatinama empatija vieni kitiems, bendradarbiavimą su kitais.

Dalyvaudami įvairiose veiklose su vaikais mokėmės kaip valdyti savo emocijas, mokėmės kurti draugiškus santykius su grupės draugais, plėtoti atsakomybės įgūdžius, mokėmės atpažinti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Tema „BE PATYČIŲ“ buvo integruojama mėnesio ugdomąsias veiklas. Mėnesio pabaigoje Trakų lopšelyje – darželyje „Obelėlė“ svečiavosi Trakų policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Vlada Černienė. Vaikams suprantamai papasakojo apie patyčias. Pabrėžė, kad patyčios yra, kai kiti žmonės veikia įžeidžiančiai prieš kitus žmones, o mes kiekvienas turime teisę būti gerbiamas ir mylimas. Perspėjo, jei jautiesi, kad kažkas iš tavęs tyčiojasi, svarbu apie tai pasakyti suaugusiems, kad suaugusieji galėtų padėti, kartu išspręsti šią situaciją.

Vaikai pareigūnei uždavė daug klausimų, į kuriuos buvo atsakyta, žiūrėjo ir analizavo Kakės Makės filmą apie patyčias. Susitikimo pabaigoje pareigūnė išdalino korteles, kuriose buvo gerų darbų užduotys kiekvienam vaikui ir vaikai jas turėjo atlikti susitikimo metu, dienos eigoje arba namuose.

KIEKVIENAS TURIME TEISĘ BŪTI GERBIAMAS IR MYLIMAS!

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Juknevičienė, Birutė Monkevič

Šv. Velykos – pati gražiausia pavasario šventė, simbolizuojanti augmenijos prisikėlimą, gyvybės, gamtos atbudimą, pavasarinę šilumą, pirmąsias paukštelių giesmes, ataidintį juoką.

Tai šventė, kurios nekantriai laukia mažieji, tačiau, ar jie visi tikrai žino, kodėl jas minime: kodėl marginame, ridename, valgome kiaušinius, ką reiškia margučių spalvos, kokios yra Šv. Velykų tradicijos, žaidimai?

Velykų savaitę vyko tikslinės ugdomosios veiklos – susipažinimas su Velykų tradicijomis, eilėraščių, dainų paieška, sužinojome, kas yra kiaušinis, o kas gi toks yra margutis ir kiek daug kiaušinio marginimo būdų būta ir vis dar yra, kad kiaušinis taptų margučiu. Mokėmės lalavimų, margučių prašymo oracijų. Vaikai su džiugesiu laukė švenčių, dalijosi įspūdžiais po šventinio savaitgalio ir žinoma labai laukė šventės darželyje. Velykų šventinis laikotarpis subūrė visą darželio bendruomenę – taip pat ir tėvelius, kurie buvo kviečiami aktyviai dalyvauti šventėse bei marginti kiaušinius kartu su vaikais. O Velykinio renginio metu netrūko linksmybių, neapsiėjome be žaidimų, kurių buvo įvairių – muzikiniai žaidimai, velykines estafetės ir meninės veiklos. Kupiną atradimų savaitę vainikavo ryškūs personažai: kiškis (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Jarulienė) gaidelis (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Maciulevičienė) ir Velykų bobutė (meninio ugdymo mokytoja Vilma Šerpenskienė).

Vakarop, jau tapo kiekvienų metų tradicija, priešmokyklinių ugdymo grupių „Paukštelis“ ir „Drugelis“ vaikai, kartu su tėveliais ir visa įstaigos bendruomene „Mažųjų Velykėles“ šventė kartu su folkloro ansambliu „Radasta“.

Nuoširdžiai dėkojame folkloro ansambliui už bendrystę, nuoširdumą, senolių tradicijų priminimą ir puoselėjimą. Džiaugiamės galėdami girdėti ir mokytis iš Jūsų pačių nuostabiausių folkloro dainų, ratelių ir šokių.

velyku-sveikinimas

Informuojame, kad vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas 2024-09-01–2025-08-31 mokslo metų periodui vyks tokia tvarka:

sausio 15 d. 9:00 val. – vasario 15 d. prašymų teikimas per el. sistemą mokykla.trakai.lt;

vasario 19 d. – kovo 1 d. analizuojami, derinami tėvų prašymuose pateikti duomenys;

kovo 1–10 d. nustatomas švietimo įstaigų grupių skaičius ir tipai;

kovo 1–10 d. tėvai gali tikslinti prašymuose pateiktus duomenis;

kovo 12–31 d. vaikai priskiriami į naujas grupes;

eilių skaičiavimai vyks iki 2024 m. balandžio 1 dienos.

Kovo 8 dieną mūsų darželyje nuskambėjo Kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė.

Šventiškai nusiteikę vaikai savo pagarbą ir meilę Tėvynei Lietuvai reiškė skambiomis dainomis ir eilėmis apie gimtąją šalį. Ne tik besiruošdami šventei, bet nuolat vaikai ugdosi ir stiprina pilietiškumą, meilę savo kraštui, artimui, bendruomeniškumą ir vienybės jausmą.

Šventę vedė ir organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytojos Virginija Markevičienė ir Regina Žymančienė.

Visi spektakliai suteikia puikią galimybę skatinti vaikų meninį išsireiškimą ir supratimą apie kultūros reikšmę. Jie įveda vaikus į teatro pasaulį, leisdami jiems atrasti meno grožį, o grožį atrandame diskutuodami ir aptardami jau po spektaklio.

Šiandien stebėjome itin įdomų, nuotaikingą, užburiantį spektaklį, kuris vaikams paliko neišdildomus įspūdžius. Diskutuojame grįžę į grupes, iliustruojame veikėjus ir net patys vaidiname ir bandome savaip atkartoti tai, kas tik ką vyko.

O įvyko ir atvyko pas mus Drakoniuko teatras su spektakliu ,,Kurmio Zigmo kelionė po pasaulį”, kur įtraukiantis veiksmas, nuotaikingas pasakojimas dar vyksta ir grįžus į grupes.

Tai buvo ne tik pramoga, bet ir auganti vaiko pasaulėžiūra, kuri skatina kūrybiškumą ir kultūrų pažinimą.

Ei, iš pašalių visi, ir apsiavę , ir basi…

Kai išgirsit smagią dainą tuoj visi į mugę einat !

Ką nupirksit, ką parduosit, bet tušti negrįšit –

Su pilnais krepšiais gėrybių į namus parvyksit!

Pirmoji pavasario šventė – Kaziuko mugė, tad šiai šventei ir mugei pasiruošimo darbai prasidėjo jau prieš savaitę. Vaikai susipažino su skirtingais amatais, įvardijo, kokius amatus jau žino. Patys meistravo, pynė, rišo, klijavo, kirpo – darbas kiekvienoje grupėje virte virė, nes visi ruošėsi prekiauti ir pirkti. Labai didžiavosi kiekvienu savo darbeliu, nes galėjo įvardinti jo kainą ir net savarankiškai parduoti ar kažką sau nusipirkti.

Į kiekvieną grupės turgų atvyko apsipirkti ir pasilinksminti kartu su vaikais muzikantas Kazimieras (meninio ugdymo mokytoja V.Šerpenskienė), senelis Kazys (ikimokyklinio ugdymo mokytoja S.Česonienė), močiutė Kazė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja J.Maciulevičienė) ir anūkėlė Kazytė (ikimokyklinio ugdymo mokytoja A.Tilindienė).

Visi labai smagiai ir trankiai pašokome, padainavome, o jau paskui… svarbiausias momentas – pirkimas ir pardavimas. Grupėse šurmuliavo kaip tikruose turguose, kas pirko, o kas pardavė ir svarbiausia, kad tiek perkančius, tiek parduodančius savo prekes vaikus lydėjo itin pakili nuotaika ir džiugesys, kad tai gali daryti SAVARANKIŠKAI.

 

Vasario 16-oji – reikšminga diena kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies istoriją. 1918 metais Lietuvos Tarybos narių pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas nulėmė Lietuvos valstybės raidos kelią – šalis tapo laisva ir nepriklausoma, o tauta – suvereni.

Ši didi šventė mums pasakoja ypatingą istoriją apie ryžtingus žmones, grąžinusius Lietuvos valstybę į pasaulio žemėlapį kaip šiuolaikišką, demokratišką ir gerbiamą šalį. Ši ypatinga patirtis – geriausias įrodymas, kiek daug galime pasiekti, susitelkę dėl savo Tėvynės ir ateities.

Valstybės atkūrimo dieną didžiuojamės visų Lietuvos žmonių darbais, kūryba ir meile Tėvynei, todėl šią šventę paminėjome iškilmingai, su dainomis ir šokiais, aukštai iškėlę galvas ir tvirtai laikydami vėliavėles savo mažose rankytėse. Mes žinome, kad šiandien galime būti tokie, kokie esame… LAISVI IR NEPRIKLAUSOMI, augti valstybėje, kurioje drąsiai galime pasakyti, MANO LIETUVA DIDINGA, LAISVA IR VIENINGA!

Šiandien kilo didžiulis Užgavėnių siautulys, linksmybių buvo tiek, kad net mieganti gamta ėmė budintis. Bauginančiomis kaukėmis pasipuošę, triukšmingai ir linksmai nusiteikę šventę pradėjome nuo eisenos. Persirengėliai tiek triukšmavo ir muzikavo, kad išsigandusiai žiemai tikrai nebeliks kur dėtis ir teks savo vietą užleisti pavasariui. Bet žinome, kad žiema stipruolė tikrai lengvai savo pozicijos neperleis, todėl Kanapinio ir Lašininio linksmoje šokių kovoje nugalėjo didžiulė meilė ir draugystė, o būtent meilė ir draugystė būtinai prišauks taip laukiamą pavasarį. Prisivaišinę bobučių keptais blynais, pilnais pilvais ir pakiliomis nuotaikomis, vieningai nusprendėme – PAVASARIS JAU ČIA 🙂