Trakų lopšelyje – darželyje ,,Obelėlė” 2020-12-17 d. vienai ikimokyklinio ugdymo mokytojai nustatytas COVID-19 susirgimas. Visi asmenys turėję kontaktą informuoti, saviizoliuojasi. Visose darželio patalpose šiandien nuo 17.30 val. bus vykdoma dezinfekcija šaltu rūku. Darželis (išskyrus vieną grupę) nuo rytojaus ryto dirbs įprastai.  Laikinai vienos grupės vaikams nuo 2020 m. gruodžio 18 d. vykdomas nuotolinis ugdymas.

Direktorė  Aldona Degutienė

122179906_3744927395519923_6327746285440463676_n

Gruodžio 13-ąją šalies Vyriausybė pratęsė karantiną iki kitų metų sausio 31 dienos, o nuo gruodžio 16 dienos įsigalioja žymiai griežtesni ribojimai nei buvo iki šiol.

 • Draudžiamas nebūtinasis judėjimas tarp savivaldybių, apribojamas žmonių išvykimas iš namų be svarbios priežasties. Leidžiama išvykti už savivaldybės teritorijos ribų, kai vykstama į darbą, laidotuves, dėl būtinosios medicinos pagalbos ar į sau priklausančius namus kitoje savivaldybėje.
 • Dalis parduotuvių (ne maisto prekių), grožio salonai, kirpyklos nedirbs.
 • Draudžiama daugiau nei vienos šeimos ar namo ūkio artimi kontaktai, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą, prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi pasirūpinti asmenis.
 • Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo  nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Išsamiau: https://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-gruodzio-13-d

Mes, Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” vaikai, toliau dalyvaudami respublikiniame projekte ,,Žaidimai moko” supratome, kad žaisdami mes mokomės būti TO-LE-RAN-TIŠ-KAIS. Logopedė Ramunė išmokė ištarti ilgą žodį TO-LE-RAN-CI-JA. Sužinojome, ką šis žodis reiškia. Suskaičiavome, kiek yra skiemenų šiame ilgame žodyje, suradome atitinkamą skaitmenį 5. Nustatėme pirmą žodžio garsą, sudėjome raidę T iš pagaliukų, rašėme raidę ,,Ore”, ,,Ant stalo”.  Sugalvojome kitų žodžių, prasidedančių raide T: TĖTĖ, TETA, TIESA, TEISINGUMAS, TRĄSA, TOBULA, TRAKAI, TAMSA …. TOLERANCIJA. Projekto ,,Žaidimai moko” užduotis – sukurti žmogeliuką iš popierinių juostelių ar pagaliukų. Pirmiausia, pakartojome elgesio taisykles kerpant žirklėmis, prisiminėme geometrinių figūrų pavadinimus, ir nusiteikėm kūrybai: karpėm, klijavom, dėliojom, piešėm, fantazavom, daug daug kalbėjom …

Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” vaikai su logopede Ramune Raudoniene dalyvauja respublikiniame projekte ,,Žaidimai moko”, tai kiekvienose pratybose vis nauja, netikėta, patyriminė veikla. 

Ar kada buvote skaniose, kvapniose, spalvotose, žaismingose, tikrose penkių pojūčių logopedinėse pratybose ?!

Kuri pirma – paskutinė raidė? Žinom! Sudėti vardo raidę iš įvairios gamtinės medžiagos -mokam!

Apie daržoves žinom daug … bet kas daržovių viduje? Kokiais raštais pasipuošusios daržovės viduje. O ką reiškia raštai? Kas tas pastarnokas? Paviršius? Skonis? Kaip nesupainioti svogūno ir česnako?

Žaisdami su daržovėm įtvirtinome garsą R uždaruose skiemenyse: morka, pastarnokas, agurkas, daržovės!

Ketvirtas netinka? Mes jau žinom, kas! Kadangi buvome sotūs … tad iš daržovių kūrėme paveikslus !

  Suaugę teisūs – žaisdami mokomės  !

VADOVAUJANTIS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO2020M.RUGSĖJO25D. SPRENDIMU NR.V-2118 ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020M.BIRŽELIO 16D. SPRENDIMO NR.V-1487 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ” PAKEITIMO” 1.11 PUNKTU,

PAŠALINIAI ASMENYS Į ĮSTAIGĄ NEĮLEIDŽIAMI, 

IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI JIE PALYDI/PASITINKA VAIKUS, TEIKIA PASLAUGAS, BŪTINAS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI AR VYKDO VALSTYBĖS FUNKCIJAS.

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO IR KITAIS KLAUSIMAIS PRAŠOME KREIPTIS:

TEL. 8 528 55817, EL.P. info@trakuobelele.lt

Nuo 2020 m. gegužės 18 d. ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Trakų lopšelyje – darželyje ,,Obelėlė“ organizuojamas ne tik nuotoliniu būdu, bet ir įstaigoje – jei šeima pageidauja gali vaiką atvesti į darželį. Tačiau jeigu vaikas serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų sąraše, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, arba kai vaikas gyvena kartu su rizikos grupėms priklausančiais asmenimis, rekomenduojama ir toliau tęsti vaiko ugdymą namuose.

Įstaigoje ugdymo procesas kontaktiniu būdu vykdomas laikantis šių sąlygų:

 • maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo: darbuotojai tą pačią dieną dirba tik vienoje grupėje, vaikai nuolatos lanko tą pačią grupę, grupės veikla vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto tiek patalpose, kuriuose teikiamos ugdymo paslaugos, tiek ir lauke. Budinčioji grupė laikinai nedirbs;
 • neorganizuojant bendros veiklos kelioms vaikų grupėms;
 • šalia įėjimų į patalpas sudarant galimybę rankų dezinfekcijai;
 •     vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklę. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, į darželį nepriimami;
 •     darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Vykdant ugdymo procesą šių priemonių dėvėti nereikia;
 •   užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir vaikų rankų higienai;
 •   ugdymo paslaugų teikimo patalpos  išvėdinamos prieš atvykstant vaikams ir ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;
 •   vaikų tėvai ir/ar kiti lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu: telefonu  8 528 55817 ir/ar  el. paštu info@trakuobelele.lt, direktorius@trakuobelele.lt ;
 • jeigu atvykimas į įstaigą yra būtinas, atvykimo laiką prašome suderinti telefonu  8528 55817, atvykstant į įstaigą būtina dėvėti burną ir nosį dengiančias apsaugos priemones, prieš įeinant į darželio patalpas, prie įėjimo, dezinfekuoti rankas.

 

Direktorė Aldona Degutienė