Su pirmaisiais pavasariniais paukščiais atskubėjo „Kaziuko mugė“ į mūsų darželį. Dideli ir maži visą savaitę dirbo, plušo, triūsė ir ruošėsi artėjančiai šventei „Kaziuko kermošiui“. Šiandien visos grupės pavirto „Amatų kūrybiniais centrais“. Vaikai prisigamino įvairių kūrybinių darbelių, juos „pirko“, „pardavinėjo“, „dovanojo“…

Grupėse pražydo pavasaris, nes vaikų darbeliuose spindėjo visa spalvų paletė, o pavasarinę nuotaiką vaikai dalino vienas kitam didžiulėmis saujomis.

Vaikai dar ilgai dalinosi įspūdžiais, rodė vieni kitiems įsigytas prekes, džiaugėsi galėję savarankiškai apsipirkti ar padovanoti savo sukurtą darbelį draugui. 

Išvarėme žiemą ir džiaugsmingai pasitikome pirmąją pavasario dieną

Užgavėnės – žiemos išlydėjimo ir pavasario sutikimo šventė. Šventė žavi liaudiškomis tradicijomis, liaudiško humoro grožiu ir neapsakomu kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas ir vaišinimasis gardžiais blynais.

Linksma ir triukšminga Užgavėnių šventė šiandien įvyko mūsų Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai kartu su mokytojomis iš anksto ruošė Užgavėnių kaukes, įtraukdami tėvelius į kūrybinį procesą, taip pat aptarė su vaikais aprangą, galvos apdangalus, kad šią dieną atrodytų išradingai ir originaliai. Pagrindiniai šventės personažai: raganos, velniai, ožiukai, čigoniukai, Kanapinis ir Lašininis. Visų grupių vaikams surengta eisena aplink darželį. Kartu su muzikos mokytoja, akompanuojant akordeonui, vaikai dainuodami, brazdėdami, šūkaudami varė žiemą iš kiemo. Priėję „Užgavėnių velniuko pašto dėžutę“, vaikai įmetė iš anksto paruoštus baimės piešinius, tikėdamiesi, kad šiandien tos baimės išnyks, o su pavasariu ateis šviesios bebaimės dienos. Vėliau triukšminga eisena persikėlė į grupes, kuriose vyko Užgavėnių šventės veiklos. Grojant linksmai muzikai visi linksminomės, šokome, dainavome, žaidėme įvairius žaidimus.

Darželis prisipildė vaikiško triukšmo, juoko, linksmybių. Šventės pabaigoje vaikai vaišinosi gardžiais mieliniais, saulę simbolizuojančiais, blynais, kuriuos iškepė mūsų darželio darbščiosios virėjos. Džiaugiamės išvarę žiemą iš kiemo ir pasitikę pirmąją pavasario dieną.  

Juozas Nekrošius

Tėvynė

Tą šilą apjuostą

Vaivorykštės juosta,

Tą žemę rasotą,

Tą kvepiantį soda,

Tą gintaro saują,

Tą tekančią saulę,

Tą skrendantį paukštį,

Tą ąžuolą aukštą,

Virš jo tą mėlynę

Vadinam Tėvyne.

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais dabinome langus, grupės erdves. Vaikai kartu su mokytojomis prieššventinę savaitę daug kalbėjo apie artimiausią aplinką, gimtuosius Trakus, Lietuvą ir įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis mokytojos pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius. Įgalino vaikus pačius rinktis priemones, eksperimentuoti, mąstyti, kas man yra Lietuva ir kodėl ji man tokia brangi?

Šiandien languose uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes, prisiminėme ir paminėjome prieš trisdešimt vienerius metus iškovotą laisvę.

Trakų lopšelis – darželis „Obelėlė“ kaip ir kasmet, prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

2022 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau penkioliktą kartą. Kasmet minėjimas įgauna naują, ypatingą prasmę, nes, „laisvėje gimusios kartos Sausio įvykius pažįsta tik iš istorijos vadovėlių ir negausių dokumentinių kadrų“. Todėl labai svarbu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei.

Iniciatyvos simbolis – žvakė simbolizuoja šviesą, teisingumą, atmintį ir laisvės ginėjų laužus.

Mes, Lietuvos vaikai, esame dėkingi didvyriams, kurie mums šias dienas padovanojo.

   Gruodžio 6-10 d. lopšelyje-darželyje  vyko veiksmo savaitė ,,Mažais žingsneliais gerumo link“, kurioje dalyvavo visi  vaikai, pedagogai ir tėvai. Savaitės bėgyje vaikams buvo skaitomi literatūros kūriniai  apie gerumą, vaikai vaidino pasakas apie gėrį,  kūrė laiškus Kalėdų seneliui, gamino gerų darbų ir gerų žodžių žemėlapius.

      Kiekvienoje grupėje vaikai kartu su mokytojomis  įžiebė eglutes, papuošė grupių patalpas, o tėveliai su vaikais gamino žaisliukus iš antrinių žaliavų  ir puošė medelį darželio teritorijoje.

     Įvyko itin prasminga ir graži akcija „Dovanoju paukšteliams lesyklėlę“, kurios metu vaikai kabino paukšteliams lesyklėles.