Juozas Nekrošius

Tėvynė

Tą šilą apjuostą

Vaivorykštės juosta,

Tą žemę rasotą,

Tą kvepiantį soda,

Tą gintaro saują,

Tą tekančią saulę,

Tą skrendantį paukštį,

Tą ąžuolą aukštą,

Virš jo tą mėlynę

Vadinam Tėvyne.

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais dabinome langus, grupės erdves. Vaikai kartu su mokytojomis prieššventinę savaitę daug kalbėjo apie artimiausią aplinką, gimtuosius Trakus, Lietuvą ir įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis mokytojos pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius. Įgalino vaikus pačius rinktis priemones, eksperimentuoti, mąstyti, kas man yra Lietuva ir kodėl ji man tokia brangi?

Šiandien languose uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes, prisiminėme ir paminėjome prieš trisdešimt vienerius metus iškovotą laisvę.

Trakų lopšelis – darželis „Obelėlė“ kaip ir kasmet, prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

2022 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau penkioliktą kartą. Kasmet minėjimas įgauna naują, ypatingą prasmę, nes, „laisvėje gimusios kartos Sausio įvykius pažįsta tik iš istorijos vadovėlių ir negausių dokumentinių kadrų“. Todėl labai svarbu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 metų sausio įvykių prasmę mūsų valstybei.

Iniciatyvos simbolis – žvakė simbolizuoja šviesą, teisingumą, atmintį ir laisvės ginėjų laužus.

Mes, Lietuvos vaikai, esame dėkingi didvyriams, kurie mums šias dienas padovanojo.

   Gruodžio 6-10 d. lopšelyje-darželyje  vyko veiksmo savaitė ,,Mažais žingsneliais gerumo link“, kurioje dalyvavo visi  vaikai, pedagogai ir tėvai. Savaitės bėgyje vaikams buvo skaitomi literatūros kūriniai  apie gerumą, vaikai vaidino pasakas apie gėrį,  kūrė laiškus Kalėdų seneliui, gamino gerų darbų ir gerų žodžių žemėlapius.

      Kiekvienoje grupėje vaikai kartu su mokytojomis  įžiebė eglutes, papuošė grupių patalpas, o tėveliai su vaikais gamino žaisliukus iš antrinių žaliavų  ir puošė medelį darželio teritorijoje.

     Įvyko itin prasminga ir graži akcija „Dovanoju paukšteliams lesyklėlę“, kurios metu vaikai kabino paukšteliams lesyklėles.

     Lapkričio 16-ąją visas pasaulis mini tarptautinę Tolerancijos dieną. Šios dienos simbolis šiais metais – TOLERANCIJOS MIESTAS.

              Mūsų įstaigoje vaikai kartu su auklėtojomis visą savaitę kalbėjosi apie toleranciją, aptarė šio žodžio reikšmę, diskutavo apie pakantumą, gebėjimą suprasti kitus. Vaikai išsakė begales minčių ir nuomonių apie toleranciją, pakartojo etiketo taisykles, kas  dieną  buvo žaidžiami  žaidimai,  skatinantys elgtis draugiškai, demonstruojami filmukai, kurie paskatino vaikus susimąstyti apie kitokius vaikus,  apie skirtumus ir panašumus.

              Kiekvienoje grupėje buvo kuriamas Tolerancijos miestas – tas, kuriame gyvename, arba  apie kurį svajojame. Vaikai ne tik piešė, karpė, klijavo, gamino maketus,  ir sukūrė Mąstymo žemėlapių  parodą tema ,,Tolerancijos miestas“

               Nuotaika vaikų buvo puiki  ir vaikai nusiteikė būti tolerantiški ne tik per Tolerancijos dieną, bet ir kiekvieną dieną, gerbti savo grupės draugus ir jų nuomonę, visada būti draugais.


Trakų rajono savivaldybės administracija 2021 m. spalio pabaigoje baigia Projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklas.

Vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemone „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ Trakų rajono savivaldybės administracija įgyvendina Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0010).

Bendra projekto įgyvendinimo vertė siekia 184 723,93 Eur. Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skirta 157 015,34 Eur., Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 27 708,59 Eur. Projektas bendrai finansuojamas Europos socialinio fondo ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Projekto įgyvendinimo pradžia yra siejama su 2016 metais atlikta švietimo įstaigų apklausa bei „Trakų rajono savivaldybės švietimo viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso tyrimas“, kurie leido identifikuoti teikiamų švietimo administracinių paslaugų trūkumus ir pagrindines problemas – skirtingas procedūrų valdymas ir nevienodas paslaugų suteikimas kelia daug nepatogumų paslaugų vartotojams ir turi įtakos bendram požiūriui apie teikiamų paslaugų kokybę. Pasinaudojus ES struktūrine parama buvo sukurti įrankiai padėsiantys Trakų rajono savivaldybės administracijai ir švietimo įstaigoms parengti ir patvirtinti tvarkas, kuriomis vadovaujantis administracinių paslaugų teikimas bus efektyvesnis, teikiamų paslaugų kokybė labiau atitiks vartotojų poreikius bei vyks efektyvesnis tarpinstitucinis bendradarbiavimas, siekiant įgyvendinti švietimo sistemai keliamus naujus lūkesčius ir uždavinius.

Projekto lėšomis buvo įdiegta Centralizuoto vaikų priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas duomenų bazė, parengta įstaigų teisinio reglamentavimo dokumentacijos analizė, diegiamas ISO kokybės vadybos metodas, parengti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo standartai bei Piliečių chartijos  dokumentas dėl teikiamų administracinių švietimo paslaugų – susitarimas tarp organizacijų ir piliečių dėl esminių principų teikiant/gaunant paslaugas.

Švietimo paslaugas teikiančios įstaigos aktyviai dalyvaudamos projekto lėšomis organizuojamuose mokymuose, susitikimuose ir apklausose atkreipė dėmesį, kad efektyviam ir kokybiškam bendradarbiavimui su vartotojais yra būtina ne tik laikytis diegiamų standartų principų, bet ir siekti, jog besikreipiantys paslaugų gavėjai žinotų ko prašoma iš jų. Parengtos Piliečių chartijos tekstu yra įtvirtinama profesionalumo, kompetentingumo principų laikymasis, pagarba aptarnaujamam asmeniui ir kolegoms, informacijos konfidencialumo užtikrinimas, skaidrus ir savalaikis sprendimų priėmimas, informacijos prieinamumas, patikimumas ir aiškumas, mandagus ir dalykiškas bendradarbiavimas. Siekiant užtikrinti šių iškeltų principų įgyvendinimo, iš besikreipiančių asmenų tikimąsi mandagaus, pagarbaus ir geranoriško bendradarbiavimo, savo teisių ir pareigų supratimo, aiškaus klausimų ir/ar problemų formulavimo, pasitikėjimo ir išankstinių nuostatų neturėjimo, siekti problemas pirmiausia spręsti įstaigose, kuriose suteikiamos paslaugos, vertinti ir įvertinti darbuotojų darbą, užpildant kokybės vertinimo klausimyną

Taigi tikimąsi, kad Projekto  „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Trakų rajono savivaldybėje“ veiklų ir pasiektų rezultatų dėka, Trakų rajono švietimo įstaigos priims naujoves bei imsis aktyviai diegti pokyčius savo įstaigose, o bendravimas su paslaugų vartotojais taps efektyvesnis ir leis kurti jaukią, bendruomenišką, patogią švietimo ir ugdymo aplinką.

Trakų rajono savivaldybės administracijos informacija