INFORMACIJA

DĖL 1,2% NUO PAJAMŲ MOKESČIO PARAMOS

 PANAUDOJIMO

2021-03-01

    

         Gerbiami lopšelio – darželio bendruomenės nariai: tėveliai, darbuotojai ir jų artimieji.

2020 m. sausio 1 d. paramos lėšų likutis buvo – 6139,41 Eur.

2020 m. paramos lėšų gauta – 4359,94 Eur.

         Panaudota:

– Gyvatėlė (1 vnt.)                                – 1070,85 Eur.

– Šiukšliadėžės lauko (4 vnt.)             – 682,44 Eur.

– Laipiojimo kompleksas (1 vnt.)     – 2662,00 Eur.

– Suoliukai (2 vnt.)                               – 605,00 Eur.

        Likutis 2020 m. gruodžio 31 d.      5479,06 Eur

            Dėkojame visiems kurie rūpinasi ir materialiai remia įstaigą skirdami 1,2% paramą. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis jaukesnis, turtingesnis vaikų ugdymosi galimybėms.

            Kviečiu 2021 m. skirti įstaigai iki 1,2% pajamų mokesčio dalį.

Įstaigos kodas 190646769. Paramos sąskaita banke LT274010042700138747.

            Prašymą dėl 1,2% paramos skyrimo galite pateikti tokiais būdais:

 Elektroniniu būdu per EDS formą (FR0512 v.4) . Prisijungti per EDS (deklaravimas.vmi.lt).

Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Užpildytą popierinę formą (FR0512 v.4) galite pateikti bet kurioje apskrities mokesčių inspekcijoje.

Prašymą galima pateikti ir per VMI mobiliąją aplikaciją.

Atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą galite atsiusti į VMI prie FM mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g.8, 66257 Druskininkai.

 

Pagarbiai,

Direktorė    Aldona Degutienė

______________________________________________________________

PARAMA

PAJAMŲ MOKESČIO DALIS (IKI 2%)

 

METAI GAUTA (iki 2%)  PANAUDOTA
2014m. 3,9 tūkst. Eur Kompiuterinė įranga – 0,7 tūkst. Eur

Vaikiški treniruokliai – 0,5 tūkst. Eur

2015m. 4,8 tūkst. Eur Sporto salės remontas -1,0 tūkst. Eur

Žaidimo kompleksas -3,5 tūkst. Eur

2016m. 5,4 tūkst. Eur Nepanaudota
2017m. 4,7 tūkst. Eur Įrengimas sporto aikštelės -9,0 tūkst. Eur

Kompiuterinė įranga -1,3 tūkst. Eur

2018m. 4,4 tūkst. Eur Lauko žaidimo aikštelės įrenginys su gumine danga  – 5,0 tūkst. Eur

Sniego valytuvas  – 0,7 tūkst. Eur

 2019m. 6,1 tūkst. Eur Lauko pavėsinių suoliukai – 1,5 tūkst. Eur
2020m.

 

 

 

4,4 tūkst. Eur

 

 

 

Gyvatėlė  – 1,1 tūkst. Eur

Šiukšliadėžės – 0,7 tūkst. Eur

Laipiojimo kompleksas  – 2,6 tūkst. Eur

Suoliukai  –  0,6 tūkst. Eur

 

Dėkojame kad skiriate lopšeliui – darželiui paramą. Kviečiame ir sekančiais metais pagal Labdaros ir paramos Įstatymą skirti lopšeliui – darželiui pajamų mokesčio dalį (iki 1,2%)

Paramos skyrimą galite sutvarkyti: asmeniškai – užpildyti prašymą (forma FRO512 versija 04) pateikti mokesčių inspekcijai (gavėjo tipas – 02; įstaigos kodas  – 190646769; įstaigos pavadinimas – Trakų lopšelis – darželis ,,Obelėlė“)