ETNOKULTŪRINIS UGDYMAS DARŽELYJE

VYKDOMI LOPŠELIO -DARŽELIO PROJEKTAI:

,,Močiutės skrynią atvėrę žaidžiame teatrą”

,,Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas”

,,Obelėlė skaito vaikams”

,,Žalioji stotelė”

DALYVAUJAME TARPTAUTINIAME PROJEKTE ,,PASAKYK PASAULIUI LABAS”

DALYVAUJAME RESPUBLIKINIAME PROJEKTE ,,SVEIKATIADA”

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ, ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ 
SVEIKATOS STIPRINIMO PROJEKTAS ,,PADĖK MAN NURIMTI“

Vaikai savo mažąjį pasaulį pradeda pažinti per pojūčius: ragaudami, liesdami, uostydami, matydami,
girdėdami, judėdami.
Pojūčiai (sensorinės sistema) padeda jiems tinkamai suvokti juos supančią aplinką. Bet….kartais
sensorinė sistema…..veikia netinkamai: arba per daug jautri arba labai užslopinta. Sutrikus pojūčių
pusiausvyrai, keičiasi vaiko emocijos ir elgesys. Yra teigiama, jog norint išvengti netinkamo vaikų
elgesio, kartais tereikia pakeisti aplinką. Pasikeitusioms emocijoms švelninti padeda asmeninės vaiko
erdvės buvimas įstaigoje, o taip pat namuose.
Lopšelio – darželio “Obelėlė“ švietimo pagalbos specialistės logopedė Ramunė Raudonienė, socialinė
pedagogė Juzefa Vitkovskaja ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aleksandra Džašiašvili dalyvavo
respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų
sveikatos stiprinimo projekte ,,Padėk man nurimti“, kurį organizavo Šiaulių lopšelis-darželis
,,Eglutė“.
Pedagogės Ramunė, Juzefa ir Aleksandra pasidalino gerąja patirtimi apie įrengtus
nusiraminimo kampelius, kuriuos pavadino „Pūsiu, matysiu, liesiu, veiksiu ir nurimsiu!“ ir
„Mano poilsio namelis“ bei pristatė pačių pedagogių sukurtas pojūčius lavinančias priemones.