Direktorė: Aldona Degutienė
Tel.:
 +370528-55817; +370614-40274
El. paštas: direktorius@trakuobelele.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Anna Sevriuk (vaiko priežiūros atostogos)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Virginija Bunevičienė

 Tel.: +370528-55057
El. paštas: info@trakuobelele.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams: Virginija Macijevska

Tel.: +370528-55057
El. paštas: info@trakuobelele.lt

Vyriausiasis buhalteris: Regina Gleb

Tel.: +370528-55057
El. paštas: buhalterija@trakuobelele.lt

Sekretorė: Nina Pavlova
Tel.: +370528-55057
El. paštas:
info@trakuobelele.lt