Direktorė: Aldona Degutienė
Tel.:
8-528-55817; 8614-40274
El. paštas: direktorius@trakuobelele.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Anna Sevriuk (vaiko priežiūros atostogos)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui: Virginija Bunevičienė

 Tel.: 8-528-55057
El. paštas: info@trakuobelele.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams: Virginija Macijevska

Tel.: 8-528-55057
El. paštas: info@trakuobelele.lt

Vyriausiasis buhalteris: Regina Gleb

Tel.: 8-528-55057
El. paštas: buhalterija@trakuobelele.lt

Sekretorė: Nina Pavlova
Tel.: 8-528-55057
El. paštas:
info@trakuobelele.lt