DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Aldona Degutienė Direktorė II vadovo, mokytoja metodininkė
2. Anna Sevriuk (vaiko priežiūros atostogos) direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
3. Virginija Bunevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
4. Virginija Macijevska direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
5. Regina Gleb vyr. buhalterė
6. Nina Pavlova sekretorė
7. Valentina Ochmanienė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
8. Juzefa Vitkovskaja socialinė pedagogė mokytoja
 9.  Birutė Monkevič priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
10. Rasa Juknevičienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
11. Indrė Bartusevičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
12. Skaidrė Česonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
13. Aleksandra Džašiašvili ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
14.

 

Lina Orlovskienė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

mokytoja

 

15. Virginija Markevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
16. Edita Kudrevičienė (vaiko priežiūros atostogos) ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

vyresnioji mokytoja
17. Regina Žymančienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
18. Svetlana Tvardauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
19. Elė Potašovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
 20. Marytė Vaiciukevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
21.  Jurgita Maciulevičienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Kęstutis Jurkaitis ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnysis mokytojas
23. Vilma Šerpenskienė meninio ugdymo mokytoja mokytoja
24. Ramunė Raudonienė logopedė logopedė metodininkė
25. Alina Tilindienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja  –
26. Inga Jarulienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
27. Violeta Lenkauskienė psichologė  –
28.  Irena Kogan  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29.
30.
 31.  Agnė Liachovičienė mokytojos padėjėja
32.  Marija Liachovič mokytojos padėjėja
33. Olesia Kycia mokytojos padėjėja
34. Ona Matonienė auklėtojos padėjėja
35. Aldona Vaškevičienė auklėtojos padėjėja
36. Irina Tarskich auklėtojos padėjėja
37. Lucija Bykovskaja auklėtojos padėjėja
38. Natalija Lobanova auklėtojos padėjėja
39. Jelena Nepesova auklėtojos padėjėja
40. Tatjana Baltrūnienė auklėtojos padėjėja, valytoja
41. Aliona Rimkienė auklėtojos padėjėja
42. Rita Račkauskienė auklėtojos padėjėja
43. Kristina Luskevičienė auklėtojos padėjėja
44. Jurgita Debesienė auklėtojos padėjėja
45. Danutė Ališauskienė virtuvės vadovė
46. Liudmila Mitrofanova virėja
47. Tatjana Zacharevskienė virėja
48. Edita Ribinskienė virtuvės darbininkė, kiemsargė
49. Arvydas Valatka sandėlininkas, pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
50. Jonas Vaškevičius
pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 –
51. Genadij Dovgird pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas  –