DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Aldona Degutienė Direktorė II vadovo, mokytoja metodininkė
2. Virginija Macijevska direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
3. Regina Gleb vyr. buhalterė
4. Nina Pavlova sekretorė
5. Valentina Ochmanienė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
6. Juzefa Vitkovskaja socialinė pedagogė mokytoja
7. Birutė Monkevič priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
8. Rasa Juknevičienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
9. Ugnė Sabaliauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Indrė Bartusevičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Anna Sevriuk direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
12. Skaidrė Česonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
13. Aleksandra Džašiašvili ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
14.

 

Lina Orlovskienė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko priežiūros atostogos) mokytoja
15. Virginija Markevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
16. Edita Kudrevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko priežiūros atostogos) vyresnioji mokytoja
17. Regina Žymančienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
18. Svetlana Tvardauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
19. Svetlana Pavliuk ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
20. Elė Potašovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
21. Česlava Krajašienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko priežiūros atostogos) mokytoja
22. Ona Toločkaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
23. Jurgita Maciulevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko priežiūros atostogos)
24. Kęstutis Jurkaitis ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnysis mokytojas
25. Rimantė Žuolytė meninio ugdymo mokytoja mokytoja
26. Ramunė Raudonienė logopedė logopedė metodininkė
27. Ingrida Norvaišienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Virginija Bunevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
29.  Alina Tilindienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja  –
30. Zofija Živickaja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
31. Nijolė Mečkovskaja meninio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
32. Žaneta Vasilenko ikimokyklinio ugdymo mokytoja
33. Olesia Kycia auklėtojos padėjėja
34. Ona Matonienė auklėtojos padėjėja
35. Aldona Vaškevičienė auklėtojos padėjėja
36. Irina Tarskich auklėtojos padėjėja
37. Lucija Bykovskaja auklėtojos padėjėja
38. Natalija Lobanova auklėtojos padėjėja
39. Jelena Nepesova auklėtojos padėjėja
40. Tatjana Baltrūnienė auklėtojos padėjėja, valytoja
41. Marijona Dulkienė auklėtojos padėjėja
42. Rita Račkauskienė auklėtojos padėjėja
43. Kristina Luskevičienė auklėtojos padėjėja
44. Sigita Suslavičienė auklėtojos padėjėja
45. Danutė Ališauskienė virtuvės vadovė
46. Liudmila Mitrofanova virėja
47. Tatjana Zacharevskienė virėja
48. Edita Ribinskienė virtuvės darbininkė, kiemsargė
49. Arvydas Valatka sandėlininkas, pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
50. Jonas Vaškevičius pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
51. Genadij Dovgird pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas