DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Aldona Degutienė Direktorė II vadovo, mokytoja metodininkė
2. Anna Sevriuk (vaiko priežiūros atostogos) direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
3. Virginija Bunevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
4. Virginija Macijevska direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
5. Regina Gleb vyr. buhalterė
6. Nina Pavlova sekretorė
7. Valentina Ochmanienė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
8. Juzefa Vitkovskaja socialinė pedagogė socialinis pedagogas
 9.  Birutė Monkevič priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
10. Rasa Juknevičienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
11. Indrė Bartusevičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
12. Skaidrė Česonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
13. Aleksandra Džašiašvili ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
14.

 

Lina Orlovskienė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

vyresnioji mokytoja

 

15. Virginija Markevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
16. Edita Kudrevičienė (vaiko priežiūros atostogos) ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

vyresnioji mokytoja
17. Regina Žymančienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
18. Svetlana Tvardauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
19. Elė Potašovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
 20. Marytė Vaiciukevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
21.  Jurgita Maciulevičienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja  –
22. Kęstutis Jurkaitis ikimokyklinio ugdymo mokytojas  mokytojas metodininkas
23. Vilma Šerpenskienė meninio ugdymo mokytoja mokytoja
24. Ramunė Raudonienė logopedė logopedė metodininkė
25. Alina Tilindienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja  mokytoja
26. Inga Jarulienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
27. Violeta Lenkauskienė psichologė  psichologas
28.  Irena Kogan  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29  Agnė Liachovičienė mokytojos padėjėja
30.  Marija Liachovič mokytojos padėjėja
31. Olesia Kycia mokytojos padėjėja
32 Ona Matonienė auklėtojos padėjėja
33. Aldona Vaškevičienė auklėtojos padėjėja
34. Irina Tarskich auklėtojos padėjėja
35. Lucija Bykovskaja auklėtojos padėjėja
36. Natalija Lobanova auklėtojos padėjėja
37. Jelena Nepesova auklėtojos padėjėja
38. Tatjana Baltrūnienė auklėtojos padėjėja, valytoja
39. Aliona Rimkienė auklėtojos padėjėja
40. Rita Račkauskienė auklėtojos padėjėja
41. Kristina Luskevičienė auklėtojos padėjėja
42. Jurgita Debesienė auklėtojos padėjėja
43. Danutė Ališauskienė virtuvės vadovė
44. Liudmila Mitrofanova virėja
45. Tatjana Zacharevskienė virėja
46. Edita Ribinskienė virtuvės darbininkė, kiemsargė
47. Arvydas Valatka sandėlininkas, pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
48. Jonas Vaškevičius
pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
 –
49. Genadij Dovgird pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas  –