DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Aldona Degutienė Direktorė II vadovo, mokytoja metodininkė
2. Virginija Macijevska direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
3. Regina Gleb vyr. buhalterė
4. Nina Pavlova sekretorė
5. Valentina Ochmanienė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
6. Juzefa Vitkovskaja socialinė pedagogė mokytoja
7. Birutė Monkevič priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
8. Rasa Juknevičienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
9. Ugnė Sabaliauskaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
10. Indrė Bartusevičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
11. Anna Sevriuk ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
12. Skaidrė Česonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
13. Aleksandra Džašiašvili ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
14.

 

Lina Orlovskienė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko priežiūros atostogos) mokytoja
15. Virginija Markevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
16. Edita Kudrevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko priežiūros atostogos) vyresnioji mokytoja
17. Regina Žymančienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
18. Svetlana Tvardauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
19. Svetlana Pavliuk ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
20. Elė Potašovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
21. Česlava Krajašienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja (vaiko priežiūros atostogos) mokytoja
22. Ona Toločkaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
23. Jurgita Maciulevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
24. Kęstutis Jurkaitis ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnysis mokytojas
25. Rimantė Žuolytė meninio ugdymo mokytoja mokytoja
26. Ramunė Raudonienė logopedė logopedė metodininkė
27. Eliza Matusevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
28. Virginija Bunevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
29.  Alina Tilindienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja  –
30. Nijolė Mečkovskaja meninio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
31. Ona Matonienė auklėtojos padėjėja
32. Aldona Vaškevičienė auklėtojos padėjėja
33. Irina Tarskich auklėtojos padėjėja
34. Lucija Bykovskaja auklėtojos padėjėja
35. Natalija Lobanova auklėtojos padėjėja
36. Jelena Nepesova auklėtojos padėjėja
37. Tatjana Baltrūnienė auklėtojos padėjėja, valytoja
38. Marijona Dulkienė auklėtojos padėjėja
39. Rita Račkauskienė auklėtojos padėjėja
40. Kristina Luskevičienė auklėtojos padėjėja
41. Juzefa Daukševič auklėtojos padėjėja
42. Danutė Ališauskienė virtuvės vadovė
43. Liudmila Mitrofanova virėja
44. Tatjana Zacharevskienė virėja
45. Edita Ribinskienė virtuvės darbininkė, kiemsargė
46. Arvydas Valatka sandėlininkas, pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
47. Jonas Vaškevičius pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
48. Genadij Dovgird pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas