DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Aldona Degutienė Direktorė II vadovo, mokytoja metodininkė
2. Virginija Macijevska direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
3. Regina Gleb vyr. buhalterė
4. Nina Pavlova sekretorė
5. Valentina Ochmanienė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
6. Juzefa Vitkovskaja socialinė pedagogė mokytoja
7. Birutė Monkevič priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
8. Rasa Juknevičienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
9. Indrė Bartusevičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
10. Anna Sevriuk direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
11. Skaidrė Česonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
12. Aleksandra Džašiašvili ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
13.

 

Lina Orlovskienė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
14. Virginija Markevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
15. Edita Kudrevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
16. Regina Žymančienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
17. Svetlana Tvardauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
18. Svetlana Pavliuk ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
19. Elė Potašovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
20. Ona Toločkaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
21. Jurgita Maciulevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Kęstutis Jurkaitis ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnysis mokytojas
23. Rimantė Žuolytė meninio ugdymo mokytoja mokytoja
24. Ramunė Raudonienė logopedė logopedė metodininkė
25. Ingrida Norvaišienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
26. Virginija Bunevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
27.  Alina Tilindienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja  –
28. Zofija Živickaja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29.  Ugnė Braženienė psichologė
30. Žaneta Vasilenko ikimokyklinio ugdymo mokytoja
31. Olesia Kycia auklėtojos padėjėja
32. Ona Matonienė auklėtojos padėjėja
33. Aldona Vaškevičienė auklėtojos padėjėja
34. Irina Tarskich auklėtojos padėjėja
35. Lucija Bykovskaja auklėtojos padėjėja
36. Natalija Lobanova auklėtojos padėjėja
37. Jelena Nepesova auklėtojos padėjėja
38. Tatjana Baltrūnienė auklėtojos padėjėja, valytoja
39. Marijona Dulkienė auklėtojos padėjėja
40. Rita Račkauskienė auklėtojos padėjėja
41. Kristina Luskevičienė auklėtojos padėjėja
42. Jurgita Debesienė auklėtojos padėjėja
43. Danutė Ališauskienė virtuvės vadovė
44. Liudmila Mitrofanova virėja
45. Tatjana Zacharevskienė virėja
46. Edita Ribinskienė virtuvės darbininkė, kiemsargė
47. Arvydas Valatka sandėlininkas, pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
48. Jonas Vaškevičius pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
49. Genadij Dovgird pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas