DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
1. Aldona Degutienė Direktorė II vadovo, mokytoja metodininkė
2. Virginija Macijevska direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
3. Regina Gleb vyr. buhalterė
4. Nina Pavlova sekretorė
5. Valentina Ochmanienė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
6. Juzefa Vitkovskaja socialinė pedagogė mokytoja
7. Birutė Monkevič priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
8. Rasa Juknevičienė priešmokyklinio ugdymo pedagogė mokytoja metodininkė
9. Indrė Bartusevičiūtė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
10. Anna Sevriuk direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
11. Skaidrė Česonienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
12. Aleksandra Džašiašvili ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
13.

 

Lina Orlovskienė

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
14. Virginija Markevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
15. Edita Kudrevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
16. Regina Žymančienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
17. Svetlana Tvardauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
18. Svetlana Pavliuk ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
19. Elė Potašovienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja vyresnioji mokytoja
20. Ona Toločkaitė ikimokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja metodininkė
21. Jurgita Maciulevičienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja
22. Kęstutis Jurkaitis ikimokyklinio ugdymo mokytojas vyresnysis mokytojas
23. Rimantė Žuolytė meninio ugdymo mokytoja mokytoja
24. Ramunė Raudonienė logopedė logopedė metodininkė
25. Kristina Slavinskienė mokytojos padėjėja
26. Virginija Bunevičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo mokytoja mokytoja
27.  Alina Tilindienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja  –
28. Zofija Živickaja ikimokyklinio ugdymo mokytoja
29.  Ugnė Braženienė psichologė
30 Olesia Kycia mokytojos padėjėja
31. Ona Matonienė auklėtojos padėjėja
32. Aldona Vaškevičienė auklėtojos padėjėja
33. Irina Tarskich auklėtojos padėjėja
34. Lucija Bykovskaja auklėtojos padėjėja
35. Natalija Lobanova auklėtojos padėjėja
36. Jelena Nepesova auklėtojos padėjėja
37. Tatjana Baltrūnienė auklėtojos padėjėja, valytoja
38. Marijona Dulkienė auklėtojos padėjėja
39. Rita Račkauskienė auklėtojos padėjėja
40. Kristina Luskevičienė auklėtojos padėjėja
41. Jurgita Debesienė auklėtojos padėjėja
42. Danutė Ališauskienė virtuvės vadovė
43. Liudmila Mitrofanova virėja
44. Tatjana Zacharevskienė virėja
45. Edita Ribinskienė virtuvės darbininkė, kiemsargė
46. Arvydas Valatka sandėlininkas, pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
47. Jonas Vaškevičius pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
48. Genadij Dovgird pastatų techninės priežiūros ir einamojo remonto darbininkas