MOKYKLOS TARYBA 

Virginija Markevičienė

Rasa Juknevičienė

Anna Sevriuk

Birutė Monkevič

Aleksandra Džašiašvili

Valentina Ochmanienė

Arturas Lavrinovičius

Raimonda Meškienė

Gediminas Stankevičius

Mantas Orintas

MOKYTOJŲ TARYBA

Aldona Degutienė

Juzefa Vitkovskaja

Ramunė Raudonienė

Vilma Šerpenskienė

Marytė Vaiciukevičienė

Elė Potašovienė

Regina Žymančienė

Indrė Bartusevičiūtė

Inga Jarulienė

Valentina Ochmanienė

Aleksandra Džašiašvili

Irena Kogan

Virginija Markevičienė

Anna Sevriuk

Virginija Bunevičienė

Skaidrė Česonienė

Svetlana Tvardauskienė

Birutė Monkevič

Rasa Juknevičienė

Kęstutis Jurkaitis

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Aldona Degutienė

Juzefa Vitkovskaja

Ramunė Raudonienė

Valentina Ochmanienė

Anna Sevriuk

Virginija Bunevičienė

Violeta Lenkauskienė

DARBO TARYBA

Kęstutis Jurkaitis

Violeta Lenkauskienė

Regina Žymančienė