MOKYKLOS TARYBA 

Virginija Markevičienė

Birutė Monkevič

Aleksandra Džašiašvili

Rasa Juknevičienė

Kęstutis Vilkauskas

Šarūnas Ūsas

Alexandra Karpichenė

Gediminas Stankevičius

MOKYTOJŲ TARYBA

Aldona Degutienė

Juzefa Vitkovskaja

Ramunė Raudonienė

Rimantė Žuolytė

Svetlana Pavliuk

Elė Potašovienė

Regina Žymančienė

Indrė Bartusevičiūtė

Ona Toločkaitė

Valentina Ochmanienė

Ingrida Norvaišienė

Ugnė Sabaliauskaitė

Aleksandra Džašiašvili

Zofija Živickaja

Virginija Markevičienė

Anna Sevriuk

Virginija Bunevičienė

Skaidrė Česonienė

Svetlana Tvardauskienė

Birutė Monkevič

Rasa Juknevičienė

Nijolė Mečkovskaja

Kęstutis Jurkaitis

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Aldona Degutienė

Juzefa Vitkovskaja

Ramunė Raudonienė

Valentina Ochmanienė

Anna Sevriuk

Virginija Bunevičienė

Šarūnas Ūsas

DARBO TARYBA

Kęstutis Jurkaitis

Ramunė Raudonienė

Anna Sevriuk