Darbo apmokėjimo sistema darbuotojų-darbo-apmokėjimo-sistema

Vidaus kontrolės politika vidaus-kontrolės-politika

Darbo ekstremalios situacijos sąlygomis aprašas  darbo-ekstremalios-situacijos-sąlygomis-aprašas

Asmens duomenų tvarkymo lopšelyje – darželyje taisyklės  Asmens-duomenų-tvarkymo lopšelyje – darželyje -taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės  darbo-tvarkos-taisyklės

Pedagogų etikos kodeksas pedagogų-etikos-kodeksas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikams tvarkos aprašas socialinės-pedagoginės-pagalbos-teikimo-vaikams-tvarkos-aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas psichologinės-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas priešmokyklinio-ugdymo-tvarkos-aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

lygiu-galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

darbuotojų-asmens-duomenų-saugojimo-politika

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

smurto-ir-patyciu-prevencijos-tvarka-2017

Budinčios grupės darbo tvarka

budinčios-grupes-darbo-tvarka

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)

Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija  (parsisiųsti Adobe .PDF formatu)

Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Lietuvos Higienos Normos HN75:2016 reikalavimai

Naudingos nuorodos:

www.smm.lt

www.ikimokyklinis.lt