TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ

2023 M. II  KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

2023 METAI

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

I ketv.           II ketv

Vadovai, pavaduotojai 3 2818            3050
Specialistai 4 1481            1497
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 23,98 1770            1574
Kvalifikuoti darbuotojai 18,5 1032            1066
Darbininkai 1,8 766              813

 

2022 METAI

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Vadovai, pavaduotojai 3 2435
Specialistai 4 1465
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 23,8 1596
Kvalifikuoti darbuotojai 17,5 959
Darbininkai 1,8 733

 

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

I ketv.        II ketv.     III ket.     IV ketv.

Vadovai, pavaduotojai 3 2216        1908          2155         3090
Specialistai 4 1344        1394          1430        1692
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 23,98 1549         1475          1609        1829
Kvalifikuoti darbuotojai 18,5 855            925          1052        1080
Darbininkai 1,8 654         730            727           822

2021 METAI

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Vadovai, pavaduotojai 3 2290
Specialistai 4 1309
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 23,8 1385
Kvalifikuoti darbuotojai 17,5 835
Darbininkai 1,8 626