TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ

2022 M. I – II KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

 

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

I ketv.               II ketv.

Vadovai, pavaduotojai 3 2216             1908
Specialistai 4 1344             1394
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 23,8 1549             1475
Kvalifikuoti darbuotojai 17,5 855             925
Darbininkai 1,8 654             730

2021 METAI

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Vadovai, pavaduotojai 3 2290
Specialistai 4 1309
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 23,8 1385
Kvalifikuoti darbuotojai 17,5 835
Darbininkai 1,8 626