TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ

2018M. III  KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

 

Pareigybės pavadinimas

 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai) Eurais neatskaičius mokesčių
Vadovai ir pavaduotojai 728- 1351
Padalinių vadovai 524
Specialistai  565-602
Specialistai pedagogai 507-825
Kvalifikuoti darbuotojai 445-539
Darbininkai 400