TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ

2021 M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

 

Pareigybės pavadinimas

 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai) Eurais neatskaičius mokesčių
Vadovai ir pavaduotojai 1327- 2743
Padalinių vadovai 928
Specialistai  1051
Specialistai pedagogai 1223- 1640
Kvalifikuoti darbuotojai 796 -942
Darbininkai 642