TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ

2024 M. I  KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

2024 METAI

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

   I ketv.

Vadovai, pavaduotojai 3 3248
Specialistai 4 1652
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 24,57 1734
Kvalifikuoti darbuotojai 18,5 1171
Darbininkai 1,8 895

 

2023 METAI

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

   I ketv.          II ketv         III ketv       IV ketv

Vadovai, pavaduotojai 3   2818            3050          2912            3597
Specialistai 4  1481              1497           1557           1855
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 24,42   1770              1774          1846           1960
Kvalifikuoti darbuotojai 18,5  1032             1066           1174            1193
Darbininkai 1,8  766               813             827             921

 

2023 METAI

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Vadovai, pavaduotojai 3 3094
Specialistai 4 1597
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 24,42 1824
Kvalifikuoti darbuotojai 18,5 1117
Darbininkai 1,8 832

2022 METAI

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Vadovai, pavaduotojai 3 2435
Specialistai 4 1465
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 23,8 1596
Kvalifikuoti darbuotojai 17,5 959
Darbininkai 1,8 733

 

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis

I ketv.        II ketv.     III ket.     IV ketv.

Vadovai, pavaduotojai 3 2216        1908          2155         3090
Specialistai 4 1344        1394          1430        1692
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 23,98 1549         1475          1609        1829
Kvalifikuoti darbuotojai 18,5 855            925          1052        1080
Darbininkai 1,8 654         730            727           822

2021 METAI

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio darbo užmokestis
Vadovai, pavaduotojai 3 2290
Specialistai 4 1309
Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai 23,8 1385
Kvalifikuoti darbuotojai 17,5 835
Darbininkai 1,8 626