2023-2025 metų strateginis veiklos planas 2023-2025 m-strateginis-veiklos-planas

Metinis veiklos planas 2024m-veiklos-planas

Metinis veiklos planas  2023m-veiklos-planas

Metinis veiklos planas  2022m-veiklos-planas

Metinis veiklos planas  2021m-veiklos-planas

Metinis veiklos planas  2020m-veiklos-planas

Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” strateginis planas-2020-2022 m

Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” strateginis planas 2017-2019m-strateginis-planas