VIZIJA

 Nuolat besimokanti ir reflektuojanti, kurianti ir skleidžianti Mąstymo mokyklos kultūrą mokykla ugdanti kritiškai ir kūrybiškai mąstančią asmenybę

 MISIJA

 Kokybiškas ir kūrybiškas vaikų ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, panaudojant šiuolaikines ugdymo strategijas, orientuojantis į individualią vaikų pažangą ir pasiekimus, užtikrinant, kad kiekvienas vaikas augtų orus, smalsus, bendraujantis, sveikas, kuriantis, mąstantis, sėkmingai besiugdantis.

                                                                                 FILOSOFIJA

Mokymasis be mąstymo beprasmis. Mąstymas be mokslo – kenksmingas. Konfucijus.

                                                             2020-2022 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI

 

  • Sustiprinti ugdytinių kritinio, kūrybinio, bei aukštesnio lygio mąstymo, tyrinėjimo gebėjimų ugdymą, įdiegiant visą įstaigą apimančią ,,Mąstymo mokyklos” vaikų ugdymo metodiką.
  • Kryptingas mokyklos materialinės bazės stiprinimas.
  • Mokyklos ir šeimos partnerystės stiprinimas.

______________________________