VIZIJA

 Nuolat besimokanti ir reflektuojanti, kurianti ir skleidžianti Mąstymo mokyklos kultūrą mokykla ugdanti kritiškai ir kūrybiškai mąstančią asmenybę

 MISIJA

 Kokybiškas ir kūrybiškas vaikų ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, diegiant visą įstaigą apimančią ,,Mąstymo mokyklos” vaikų ugdymo metodiką

                                                                               

                                                             2023-2025 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI

 

  • Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis vaikų ugdymas.
  • Įtraukiojo ugdymo principo įgyvendinimas.
  • Vaikų sveikatos stiprinimo veiklos plėtojimas.

______________________________