VIZIJA

  Atvira, aktyviai bendradarbiaujanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla,

turinti autoritetą Trakų visuomenėje, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais,

mokymusi ir ugdymusi.

 MISIJA

  Teikti Trakų šeimoms geros kokybės, personalizuotą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą,

formuojant tokius vaikų gebėjimus, kurie padės jiems tapti visaverčiais, savarankiškais piliečiais;

garantuoti vaikams sėkmingą mokymosi startą pradinėje mokykloje. Vykdyti vaikų priežiūrą,

socialinę globą ir rūpybą pagal vaiko ir šeimos poreikius.

       

                                                             2017-2019 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI

Kokybiškas į vaiką orientuotas ugdymas (-is), garantuojantis vaikui aukštą švietimo paslaugų kokybę ir

prieinamumą.

Kokybiškos vaikų socialinės globos ir pagalbos vaikui teikimas.

Vaiko poreikius tenkinanti ugdymo (si) ir gyvenimo aplinka, efektyvus  resursų naudojimas.

______________________________