Naujienos

1 2 3 22

Vasario 16-oji – reikšminga diena kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies istoriją. 1918 metais Lietuvos Tarybos narių pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas nulėmė Lietuvos valstybės raidos kelią – šalis tapo laisva ir nepriklausoma, o tauta – suvereni.

Ši didi šventė mums pasakoja ypatingą istoriją apie ryžtingus žmones, grąžinusius Lietuvos valstybę į pasaulio žemėlapį kaip šiuolaikišką, demokratišką ir gerbiamą šalį. Ši ypatinga patirtis – geriausias įrodymas, kiek daug galime pasiekti, susitelkę dėl savo Tėvynės ir ateities.

Valstybės atkūrimo dieną didžiuojamės visų Lietuvos žmonių darbais, kūryba ir meile Tėvynei, todėl šią šventę paminėjome iškilmingai, su dainomis ir šokiais, aukštai iškėlę galvas ir tvirtai laikydami vėliavėles savo mažose rankytėse. Mes žinome, kad šiandien galime būti tokie, kokie esame… LAISVI IR NEPRIKLAUSOMI, augti valstybėje, kurioje drąsiai galime pasakyti, MANO LIETUVA DIDINGA, LAISVA IR VIENINGA!

Šiandien kilo didžiulis Užgavėnių siautulys, linksmybių buvo tiek, kad net mieganti gamta ėmė budintis. Bauginančiomis kaukėmis pasipuošę, triukšmingai ir linksmai nusiteikę šventę pradėjome nuo eisenos. Persirengėliai tiek triukšmavo ir muzikavo, kad išsigandusiai žiemai tikrai nebeliks kur dėtis ir teks savo vietą užleisti pavasariui. Bet žinome, kad žiema stipruolė tikrai lengvai savo pozicijos neperleis, todėl Kanapinio ir Lašininio linksmoje šokių kovoje nugalėjo didžiulė meilė ir draugystė, o būtent meilė ir draugystė būtinai prišauks taip laukiamą pavasarį. Prisivaišinę bobučių keptais blynais, pilnais pilvais ir pakiliomis nuotaikomis, vieningai nusprendėme – PAVASARIS JAU ČIA 🙂

 

Informuojame, kad vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas 2024-09-01–2025-08-31 mokslo metų periodui vyks tokia tvarka:

sausio 15 d. 9:00 val. – vasario 15 d. prašymų teikimas per el. sistemą mokykla.trakai.lt;

vasario 19 d. – kovo 1 d. analizuojami, derinami tėvų prašymuose pateikti duomenys;

kovo 1–10 d. nustatomas švietimo įstaigų grupių skaičius ir tipai;

kovo 1–10 d. tėvai gali tikslinti prašymuose pateiktus duomenis;

kovo 12–31 d. vaikai priskiriami į naujas grupes;

eilių skaičiavimai vyks iki 2024 m. balandžio 1 dienos.

Atrodo viskas buvo vakar. Ruošėmės, puošėmės, repetavome ir kiekvienas nešėsi širdelėje didelį norą atrodyti kuo gražiau, jaustis kuo šventiškiau ir laukti to svarbiausio, pačio nuostabiausio Kalėdų senelio!

Šventinis džiaugsmas ir pokalbiai, diskusijos apie tą vienintelį Kalėdų senelį jau girdėjosi visą gruodį, bet pabaigoje mėnesio šie pokalbiai virto didžiausia vaikų svajone, kuri dvi dienas darželyje buvo tokia apčiuopiama, apkabinama ir balsas, balsas, skambės dar ilgai… ho ho ho… Kiekvienam vaikui, nuo mažiausio iki tėvų ir senelių, nes tas dienas pasijautėme vaikais, šie ho ho ho… net gniaužė kvėpavimą, nes tai jis, tai tikrasis Lietuvos Kalėdų senelis Kalėda. Nuoširdi šypsena, šiltos ir tokios geros akys, apkabinimas, pasisveikinimas ir pakalbinimas kiekvieno buvo didelė dovana, o dar šokiai kartu, eilėraščiai ir dovanos – neįkainojamas džiaugsmas ir neišdildomas įspūdis.

Laukėme labai TAVĘS šiemet, jau pradedame laukti ir KITĄMET!

Informuojame, kad vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas 2024-09-01–2025-08-31 mokslo metų periodui vyks tokia tvarka:

sausio 15 d. 9:00 val. – vasario 15 d. prašymų teikimas per el. sistemą mokykla.trakai.lt;

vasario 19 d. – kovo 1 d. analizuojami, derinami tėvų prašymuose pateikti duomenys;

kovo 1–10 d. nustatomas švietimo įstaigų grupių skaičius ir tipai;

kovo 1–10 d. tėvai gali tikslinti prašymuose pateiktus duomenis;

kovo 12–31 d. vaikai priskiriami į naujas grupes;

eilių skaičiavimai vyks iki 2024 m. balandžio 1 dienos.

Adventas – ramybės ir susikaupimo metas, tai laikotarpis kai susikaupę laukiame pačios gražiausios metų šventės – Kalėdų. Gruodžio 4 dieną įvyko Advento vakaronė mūsų įstaigoje. Advento vakaronėje dalyvavo priešmokyklinių ugdymo grupių grupių, „Drugelis“ ir ,,Paukštelis“ vaikai, jų tėveliai, seneliai, broliukai ir sesutės.

Advento vakaronėje dalyvavo Trakų folklorinis ansamblis ,,Radasta“. Juos pasveikino ir padėkojo už nuoširdų bendradarbiavimą įstaigos direktorė A. Degutienė. Trakų folklorinis ansamblis mokė žaisti įvairius žaidimus, šoko, dainavo,  padėjo vaikams susipažinti su mūsų prosenelių advento tradicijomis ir papročiais, skatindami juos puoselėti lietuvių liaudies etnokultūrą. Malonu buvo susirinkti kartu, pabendrauti, stebėti vaikučių vaidinimą, pažaisti įvairiausius žaidimus, padainuoti. Adventinio vakaro metu vyravo adventinė nuotaika, skambėjo adventinė – kalėdinė muzika, visi dalyviai patyrė nuostabų adventinį bendrumo jausmą.

Žiemą gamta tarsi apmiršta, sušąla, bet yra medžių, kurie žaliuoja visą žiemą. Tai eglė. Amžinai žaliuojanti, gyva šakelė, kuri reiškia gyvybę – iš eglių šakelių vaikai pynė vainiką. Adventinis vainikas nupintas iš eglių šakelių, buvo papuoštas  kankorėžiais, obuoliais, burbulais, saldumynais.

Žibintų skleidžiama šviesa, vaikų giedamos giesmelės, sakomi eilėraščiai vakarui suteikė jaukumo, ramybės ir šilumos. Kai Advento vainikas buvo nupintas, visi dainavo dainelę: ,,Padėkokim savo draugui“.

Vaikai ruošdamiesi vakaronei pagamino ir papuošė žibintus. Po vakaronės uždegę žibintus, kupini įspūdžių ir jais besidalindami ėjo namo.

 

Straipsnį parengė priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojos Birutė Monkevič, Rasa Juknevičienė

„Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla“ (J.V. Gėtė).

Pripažindami, jog vienas veiksmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis pozityviąja ugdymo patirtimi, lapkričio 22 d. Trakų lopšelis – darželis „Obelėlė“ priėmė kolegas iš Elektrėnų lopšelio – darželio „Pasaka“.

Įstaigos direktorė A. Degutienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui V. Bunevičienė svečiams pristatė „Mąstymo mokyklos“ metodikos diegimą įstaigoje. Nuo idėjos iki rezultato. Įstaigos mokytojos pasidalino gerąja patirtimi apie „Mąstymo mokyklos“ metodo diegimą ugdomojoje veikloje, o kolegos stebėjo atviras ugdomąsias veiklas, kurias vedė mokytojai: B. Monkevič, I. Jarulienė, R. Juknevičienė, R. Žymančienė, S. Česonienė, I. Bartusevičiūtė, L. Orlovskienė, E. Potašovienė, A. Tilindienė, A. Džašiašvili, K. Jurkaitis, S. Tvardauskienė, M. Vaiciukevičienė, V. Šerpenskienė.

Metodinio renginio tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi ir užmegzti glaudesnį profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pasidalinti, pasidžiaugti tuo, ką darome, pasimokyti vieniems iš kitų ir žinoma sulaukti patarimų ar pasiūlymų.

Po atvirų ugdomųjų veiklų grupėse vyko bendra dviejų ikimokyklinių ugdymo įstaigų refleksija panaudojant įvairius mąstymo būdus: informacija paremtas mąstymas, mąstymas paremtas emocijomis, pozityvus mąstymas, kritinis mąstymas, kūrybinis mąstymas, mąstymas apie mąstymą.

Šis renginys tik dar kartą priminė, kad dalijimasis gerąja patirtimi augina įstaigų draugystę, bendrystę ir pedagogų profesionalumą, pasitikėjimą savimi ir tuo, ką daro, lyderystę.

 

Lapkričio 16 d. darželyje paminėta Tarptautinė tolerancijos diena. Šią dieną paminėjo ir mūsų darželio
bendruomenė. Psichologė ir socialinė darbuotoja kartu su vaikais, aiškinosi žodžio TOLERANCIJA
reikšmę, diskutavo, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito
atžvilgiu. Vaikai sužinojo, kad tolerancija – tai pakantumas, mandagumas, pagarba kitiems, pagalba,
supratimas, kad žmonės yra skirtingi. Tai –  ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks nei  kiti. Vaikai analizavo savo ir kito vaiko skirtumus ir panašumus, tokiu būdu išmoko priimti kito skirtumus ir džiaugėsi panašumais. Kiekviena grupė ir kiekvienas vaikas kūrė šių metų Tolerancijos simbolį  – ŽIBINTĄ.
Graži diena baigėsi gražia bendra draugystės daina kartu su muzikos mokytoja Vilma Šerpenskiene.

 

Psichologė Violeta Lenkauskienė ir socialinė pedagogė Juzefa Vitkovskaja

Atšvaitai ant vaikų rūbų žybsi, bet po Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnės Vlados Černienės ir policijos bičiulio Amsio apsilankymo jų sužibės daug daugiau. Šiuo, vis tamsėjančiu metų laiku, atšvaitų segėjimas, nešiojimas tampa vis didesne aktualija. Ypatingai svarbus uždavinys – įpratinti mažuosius prisijaukinti atšvaitus, kurie taptų geriausiais jų draugais kelyje tamsiu paros metu.

Policijos pareigūnė ir bičiulis Amsis apie tai ir papasakojo dviejų priešmokyklinių ugdymo grupių vaikams. Taip pat ir saugus eismas, vagystės, saugus elgesys ne išimtis. Apie tai vaikai labai smalsiai klausinėjo, diskutavo, kartu su pareigūne ir bičiuliu Amsiumi mokėsi saugaus elgesio prie pėsčiųjų perėjos ir kaip saugiai ją pereiti.

Apdovanoti atšvaitais ir itin turiningu laiku vaikai dar ilgai diskutavo, vienas kito klausinėjo ir dalinosi įspūdžiais.

 

 

1 2 3 22