LOPŠELYJE – DARŽELYJE ,,OBELĖLĖ“ TEIKIAMOS TOKIOS PASLAUGOS:

–         ankstyvasis vaikų ugdymas – nuo 1 iki 3 m.;

–         ikimokyklinis vaikų ugdymas – 3-5 m.;

–         priešmokyklinis vaikų ugdymas – 6-7 m.;

–         papildomas vaikų ugdymas: choreografijos, dailės, muzikos, sporto būreliai;

–         budinčioji vaikų grupė;

–         maitinimas adaptuojamas pagal vaiko poreikius (pvz. alergija), teikiamas papildomas   maisto davinys (pvz.vaisiai);

–         vaikų ugdymas gamtoje, lauke;

–         įvairios vaikų išvykos, pramogos;

–         specialiojo  pedagogo (logopedo, socialinio pedagogo) pagalba vaikams;

–         rengiamos vaikams individualios ugdymo programos atsižvelgiant į individualius vaikų poreikius (pvz. gabiems vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių);

–         vaiko sveikatos priežiūra ir stiprinimas;

–         tėvų švietimas;

– psichologo pagalba.  kada-kreiptis-pagalbos

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS:

Įstaigoje teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

istaigoje-teikiamu-administraciniu-paslaugu-sarasas

Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimo ir nagrinėjimo paslaugos aprašymas

asmenų-skundų-pranešimų-ir-prašymų-priėmimo-ir-nagrinėjimo-paslaugos-aprasymas

Pažymų apie stažą ir darbo užmokestį išdavimo paslaugos aprašymas

pažymų-apie-stažą-ir-darbo-užmokestį-išdavimo-paslaugos-aprašymas

Vaikų tėvų (globėjų) prašymų dėl vaiko priėmimo, priėmimo ir nagrinėjimo paslaugos aprašymas

vaikų-tėvų-prašymų-dėl-vaiko-priėmimo-priėmimo-ir-nagrinėjimo paslaugos aprašymas

Vaikų tėvų (globėjų) prašymų dėl vaikų priežiūros paslaugų teikimo ir priėmimo nagrinėjimo paslaugos aprašymas

vaikų-tėvų-prašymų-dėl-vaikų-priežiūros-paslaugų-teikimo-ir-priėmimo-nagrinejimo-paslaugos-aprašymas

Administracinių paslaugų teikimo schema

administraciniu-paslaugu-teikimo-schema