Trakų lopšelyje – darželyje ,,Obelėlė”

karantino metu ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu

Pagrindiniai kontaktai: 

Direktorė Aldona – 861631291; direktorius@trakuobelele.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IKT koordinatorė Anna – 860154769; info@trakuobelele.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IKT koordinatorė Virginija – 861865449; info@trakuobelele.lt

Logopedė Ramunė – 861596712; ramuneraud@gmail.com

 

Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė”  ugdymo(si) proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

children-with-a-computer-vector-937316