Trakų rajono savivaldybės tarybos  2022-03-31d. sprendimas Nr. S1E-70  ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo”

mokejimo-tvarka-2022-03-31

 Trakų l.d. ,,Obelėlė” direktoriaus 2022-05-31 įsakymas Nr. V-2022/17 ,,Dėl atlyginimo dydžio už ugdymo priemones didinimo”

įsakymas-2022-05-31-dėl-atlyginimo-dydžio-už-ugdymo-priemones-didinimo