Trakų l.d. Obelėlė direktorės A. Degutienės 2023m. veiklos-ataskaita

  Trakų l.d. ,,Obelėlė” direktorės A. Degutienės 2022m. veiklos-ataskaita

Trakų l.d. ,,Obelėlė” direktorės A.Degutienės 2021 m. veiklos ataskaita

Trakų l.d. Obelėlė” direktorės A.Degutienės_2020 m-veiklos-ataskaita

Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” 2019 metų veiklos ataskaita  2019 metų-veiklos-ataskaita

Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė”  2018 metų veiklos ataskaita  2018-metų-veiklos-ataskaita

Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” 2019 metų veiklos užduotys direktorės-Aldonos-Degutienės-2019m-veiklos-užduotys