Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” bendruomenė gyva grandine apjuosė darželio kieme augančias obelis, kaip darželio simbolį ir tardami visi kartu žodį TAIKA apkabino vienas kitą, išgirdo vienas kito širdies plakimą …