Gražų kovo 8 dienos rytmety mūsų įstaigoje prasidėjo metodinė diena, kurios, kaip ir Trakų rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tikslas: plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinį ir pedagoginį bendradarbiavimą, savišvietą, patirties sklaidą, sutelkiant dėmesį į veiksmingą ugdymą, bendruomenės telkimo dermę, saugios ir modernios aplinkos kūrimą.

Metodinės dienos tema: ,,Mąstymo mokyklos” vaizdinių ugdymo priemonių naudojimas ugdomajame procese įgyvendinant atnaujintą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį. Tikslas: ugdytis nuolatinio mokymosi ir tobulėjimo gebėjimus.

Visi įstaigoje dirbantys pedagogai pasidalino gerąja darbo patirtimi ugdomajame procese naudodami ,,Mąstymo mokyklos” vaizdines priemones.

Po atvirų ugdomųjų veiklų grupėse organizuota refleksija ir gautas grįžtamasis ryšys veiklos tobulinimui.

Dėkojame visiems dalyvavusiems.