Viešojoje erdvėje pasklidus tikrovės neatitinkančiai informacijai dėl kilusių nesutarimų  Trakų vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, norime išreikšti savo poziciją.

Primename, kad nesutarimai kilo vienoje iš mūsų darželio vaikų grupių. Vieno iš auklėtinių mama Erika Slavinskaitė pareiškė, kad prieš jos sūnų smurtauja kitas berniukas.

Kai tik auklėtojai buvo pranešta apie galimą smurtą grupės viduje, ji nedelsdama ėmėsi veiksmų situacijai ištirti. Pažymėtina, kad auklėtoja grupėje niekada nebuvo pastebėjusi jokių smurto apraiškų, tačiau siekdama visapusiškai ištirti, ar prieš berniuką tikrai buvo panaudotas smurtas, pavedė darželio socialinei pedagogei stebėti grupės mikroklimatą. Taip pat kartu su darželio psichologe auklėtoja aptarė galimybę pasikalbėti su E. Slavinskaitės sūnumi, siekiant kuo objektyviau ir tiksliau ištirti situaciją. Vis dėlto vaiko mama prieštaravo, jog psichologė bendrautų su vaiku.

Nuo 2020 m. lapkričio 25 d. iki 2020 m. gruodžio 10 d. grupės veikloje dalyvavo ir darželio socialinė pedagogė, kuri stebėjo vaikų vidinį bendravimą, vykdė grupės mikroklimato stebėseną. Socialinė pedagogė jokių smurto atvejų neužfiksavo, netgi priešingai, pastebėjo, kad 2020 m. lapkričio 25 d. berniukas, kuris neva galėjo smurtauti, padėjo E. Slavinskaitės sūnui susirasti reikalingas priemones užduotims atlikti, sėdėjo šalia bei mandagiai bendravo.

Darželis dėjo maksimalias pastangas bei įvykdė visus darželio vidinių teisės aktų reikalavimus, jog būtų ištirtas šis įtarimas apie galimas patyčias. Jokių objektyvių aplinkybių, kurios leistų teigti, jog grupėje pasireiškia smurto atvejai, nenustatyta. Per mano vadovavimo 2 metų laikotarpį daugiau pranešimų apie galimus smurto atvejus darželyje nebuvo. Yra buvę pora atvejų, kai ikimokyklinių grupių vaikų tėvai kreipėsi dėl vaikų konfliktų grupėje. Geranoriškai tardamiesi ir bendradarbiaudami su šeimomis suradome vaikų  konfliktų sprendimo būdus.

Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ vaikai niekuomet nebuvo skirstomi pagal jokius kriterijus ir visuomet kiekvienoje situacijoje buvo ir yra stengiamasi rasti reikiamą sprendimą. Vis dėlto šiuo atveju tėvai patys nenorėjo ieškoti sprendimų būdų ir visiškai atsisakė bendradarbiauti, o neva skriaudžiamo vaiko tėvas iš karto pareiškė, jog svarsto galimybę išeiti iš Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“.

Vaiko gerovės komisija praėjusių metų gruodžio 16 dieną vykusio posėdžio metu nutarė kreiptis į Trakų rajono Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl galimai pažeidžiamos E. Slavinskaitės sūnaus teisės į švietimą ir švietimo pagalbą. Tai buvo padaryta ne siekiant įbauginti ar atkeršyti, kaip teigia vaiko mama, o tik vadovaujantis prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos principu – ne tik darželis, bet ir visa visuomenė neturi būti abejingi, jeigu kyla abejonių dėl vaiko gerovės. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai kalbėjo su tėvais apie ugdymo būtinybę ir svarbą.

Svarbu suprasti, jog daug geriau kreiptis pastebėjus tam tikrus nerimą keliančius požymius, nei paskui gailėtis, kad niekas nieko nedarė. Mano, kaip darželio vadovės, nuostata yra visada geranoriškai, diskutuojant ir bendradarbiaujant išspręsti visus kylančius klausimus ar nesklandumus. Mes, suaugusieji, dalyvaujantys vaiko ugdyme, visada turime susitarti ir susikalbėti,  kad užtikrintume kiekvieno vaiko gerovę ir ugdymą darželyje. Tam, be abejo, yra būtinas abiejų šalių geranoriškumas ir bendradarbiavimas. Kai sprendžiant klausimus dialogas tampa vienos šalies monologu, vaiko gerovė lieka antrame plane.

Aldona Degutienė

Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė