Lopšelio – darželio ,,Obelėlė” bendruomenė dalyvauja Trakų rajono savivaldybės mero institucijos organizuojamame konkurse ,,Trakai – senovinių žibintų kraštas 2016″. Lopšelio – darželio grupėse buvo įrengtos senovinių žibintų dirbtuvės kur vaikai kartu su pedagogais ir tėvais gamino žibintus ir lopšelio – darželio kieme įrengė Senovinių žibintų aikštę. Senovinių žibintų aikštės atidaryme dalyvavo  Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.