Pavasaris ir Šv. Velykos, regis, neatsiejamas duetas – tiek vienas, tiek kitas žavi gyvybe, spalvomis, gera nuotaika. Vieni šią šventę sureikšmina labiau, kiti mažiau, tačiau švenčia ją bemaž visi. O ar žinote, iš kur ši šventė kilo, kokia jos istorija? Kaip Velykos buvo švenčiamos seniau ir kokios Velykų tradicijos vyrauja šiandieninėje kultūroje?

Būtent šiems klausimams atsakyti vyko ugdomosios veiklos įstaigoje, kurių metu vaikai informacijos ieškojo ir rado patys, „Mąstymo mokyklos“ įrankių pagalba ieškojo skirtumų ir panašumų tarp švenčių, grupavo, apibūdino ar įvardijo konkrečius objektus ar kas jiems būdinga. Taip pat pasidalino jau turima informacija ir žiniomis su bendraamžiais, aptarė žiūrėtą vaizdinę medžiagą su de Bono kepurėmis, patys formulavo klausimus ir į juos atsakinėjo. Kūrybinius darbelius atliko pasinaudodami sekos sudarymo žemėlapiais ar kūrė patys, išsikėlę hipotezes eksperimentavo. Veiklos vijo veiklas, kol atskriejo Šv. Velykos – gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Ją galime vadinti didžiąja pavasario švente. Lopšelio-darželio ,,Obelėlė”  vaikai, kupini pavasariškos nuotaikos, susirinko drauge pasidžiaugti, pašokti, pažaisti ir kartu pratęsti Šv. Velykų ilgąjį savaitgalį. Su vaikais linksminosi dvi šarkos ir kiškienė, na o šarkos nebūtų šarkos, jei nebūtų suslapsčiusios įstaigos teritorijoje margučių. Kiškienės nuogąstavimas dėl pamestų kiaušinių buvo išgirstas, vaikai juos visus surado, džiugiai rideno, džiaugėsi, vienas kitam demonstravo ir didžiavosi surastais kiaušiniais. Šv. Velykų rytmetys prabėgo taip džiugiai ir greitai, kad spėjome mirktelti, o vaikai jau pamatė ir: mokytoja, mokytoja, pažiūrėk, Velykų bobutės pas mus ateina!!! Ir taip, pas mus vakaronei su priešmokyklinio ugdymo grupėmis „Drugelis“ ir „Paukštelis“ atskubėjo mūsų nuostabus Trakų folkloro ansamblis „Radasta“. Ištikimi mūsų įstaigos bičiuliai, su kuriais ir adventas ir Šv. Velykos būna kitokios, kai susitinka kartos, tradicijos ir papročiai, kai didelė patirtis, nuoširdumas ir betarpiškas bendravimas su vaikais ir vaikų bendravimas su ansamblio dalyviais tik įrodo, kad tai yra taip svarbu kiekvienam, taip šilta ir gera. Gal todėl visa vakaronė vyko lyg šeimoje, be jokio susikaustymo, barjero, be įtampos ir nerimo. Ansamblio, vaikų ir tėvelių dainos, šokiai, rateliai, vaikų siūbavimai, bendravimas taip visus įsuko į bendrystės vakarą, kad visai nesinorėjo skubėti namo.

Džiaugiamės ir dėkojame Trakų folkloro ansambliui „Radasta“ už bendrystę, nuoširdumą ir šiltą vakarą.