Trakų l.d. ,,Obelėlė” ansamblis, vadovė muzikos mokytoja Rimantė Žuolytė.

Įstaigą lanko 180 vaikų, kurie darželyje linksmai leidžia dienas, tai mergaitės mažos ir greiti berniukai, kaip auksiniai gražūs rojaus obuoliukai. Obelėlėje visiems smagu žaisti, dainuoti ir šokti kartu.