„Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla“ (J.V. Gėtė).

Pripažindami, jog vienas veiksmingiausių būdų susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis pozityviąja ugdymo patirtimi, lapkričio 22 d. Trakų lopšelis – darželis „Obelėlė“ priėmė kolegas iš Elektrėnų lopšelio – darželio „Pasaka“.

Įstaigos direktorė A. Degutienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui V. Bunevičienė svečiams pristatė „Mąstymo mokyklos“ metodikos diegimą įstaigoje. Nuo idėjos iki rezultato. Įstaigos mokytojos pasidalino gerąja patirtimi apie „Mąstymo mokyklos“ metodo diegimą ugdomojoje veikloje, o kolegos stebėjo atviras ugdomąsias veiklas, kurias vedė mokytojai: B. Monkevič, I. Jarulienė, R. Juknevičienė, R. Žymančienė, S. Česonienė, I. Bartusevičiūtė, L. Orlovskienė, E. Potašovienė, A. Tilindienė, A. Džašiašvili, K. Jurkaitis, S. Tvardauskienė, M. Vaiciukevičienė, V. Šerpenskienė.

Metodinio renginio tikslas – pasidalinti gerąja patirtimi ir užmegzti glaudesnį profesinį bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant pasidalinti, pasidžiaugti tuo, ką darome, pasimokyti vieniems iš kitų ir žinoma sulaukti patarimų ar pasiūlymų.

Po atvirų ugdomųjų veiklų grupėse vyko bendra dviejų ikimokyklinių ugdymo įstaigų refleksija panaudojant įvairius mąstymo būdus: informacija paremtas mąstymas, mąstymas paremtas emocijomis, pozityvus mąstymas, kritinis mąstymas, kūrybinis mąstymas, mąstymas apie mąstymą.

Šis renginys tik dar kartą priminė, kad dalijimasis gerąja patirtimi augina įstaigų draugystę, bendrystę ir pedagogų profesionalumą, pasitikėjimą savimi ir tuo, ką daro, lyderystę.