Dažnai tokio klausimo paklausia vaikai, kas gi tas adventas? Į jį kiekvienais metais atsako mūsų įstaigos priešmokyklinių ugdymo grupių „Drugelis“, „Paukštelis“ vaikai, o jiems padeda Trakų folkloro ansamblis „Radasta“.

Kasmet, likus kiek mažiau negu mėnesiui iki Kalėdų prasideda Adventas – ramybės ir susikaupimo laikotarpis, krikščionybėje žymintis laiką, kuomet tikintieji laukia Jėzaus gimimo metinių ir ruošiasi joms.

Būtent šiuo susikaupimo, ramybės laikotarpiu priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir paminėjo advento pradžią, vakaronės metu, kartu su tėvais ir folkloro ansambliu „Radasta“ pynė advento vainiką, nes būtent jis yra vienas iš svarbiausių elementų advento laikotarpyje.

Skambėjo adventinės dainos, buvo žaidžiami adventiniai liaudies žaidinimai, vaikai vaidino, pasakojo, ką žino apie šį laikotarpį jie. Folkloro ansamblis „Radasta“ mokė visą bendruomenę naujų žaidinimų, šokių, kurie galimi advento laikotarpiu. Vakaras pralėkė labai greitai, bet suspėjo pripildyti visų širdis ramybės, šilumos ir jaukumo, o iš bendro, labai jaukaus ir šilto rato labai nenorėjome išeiti, nes jame buvo taip gera.

Nuoširdžiai dėkojame folkloro ansambliui „Radasta“ už bendrystę, kuri tęsiasi jau dešimtmečius, nuoširdumą ir taip dosniai dalinamą išmintį mūsų bendruomenei.