Juozas Nekrošius

Tėvynė

Tą šilą apjuostą

Vaivorykštės juosta,

Tą žemę rasotą,

Tą kvepiantį soda,

Tą gintaro saują,

Tą tekančią saulę,

Tą skrendantį paukštį,

Tą ąžuolą aukštą,

Virš jo tą mėlynę

Vadinam Tėvyne.

Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą įvykį.

Vasario 16-oji – ypatinga, todėl ir ruošėmės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventei taip pat ypatingai.

Besiruošdami šiai šventei papuošėme lopšelio-darželio aplinką: trispalviais akcentais dabinome langus, grupės erdves. Vaikai kartu su mokytojomis prieššventinę savaitę daug kalbėjo apie artimiausią aplinką, gimtuosius Trakus, Lietuvą ir įžymias Lietuvos vietas. Suprantamais būdais ir patraukliomis priemonėmis mokytojos pasakojo apie svarbiausius Lietuvos istorijos įvykius, asmenybes, gamtos grožį, priminė vaikams Lietuvos valstybės simbolius. Įgalino vaikus pačius rinktis priemones, eksperimentuoti, mąstyti, kas man yra Lietuva ir kodėl ji man tokia brangi?