DRAUGYSTĖS DIENOS ir DRAUGYSTĖS LAIKAS šurmuliavo mūsų įstaigoje visą kovo mėnesį, kurių metu į ugdomąsias veiklas buvo integruojamos draugystės, pagarbos, atjautos ir empatijos vienas kitam temos. Vaikai kūrė „Draugystės laiškus“, rašė palinkėjimus draugams, piešė bendrus piešinius, diskutavo ir analizavo, ką gi jiems reiškia žodis DRAUGYSTĖ, DRAUGAS. Mažieji dalinosi mintimis, kokie jie patys yra draugai, kaip patiems sekasi draugauti su bendraamžiais.

Vaikų mintys:

DRAUGAS: galima su juo žaisti, apkabina,  myli, padeda, ateina į gimimo dieną, nesimuša, kartu šypsomės, mėgstame valgyti ledus.

DRAUGAS REIKALINGAS…, kad galėčiau viską pasakyti, kad nebūtų liūdna, kad mane apkabintų, kad būtų su kuo žaisti, kad paguostų, kai būna liūdna, kad kartu skaitytume knygas, kad kai blogai, būtų šalia, kad pralinksmintų.

Vaikai įgijo pozityvių bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimų, pagerėjo bendra emocinė savijauta, suprato, kad negalima ir kodėl negalima skriausti draugo, kad geras žodis gydo, o blogas – žeidžia.

Informaciją parengė Trakų lopšelio – darželio „Obelėlė“ psichologė Violeta Lenkauskienė