Balandžio 27 d. mūsų įstaigos ugdytiniai vyko į svečius, į Elektrėnų lopšelį – darželį „Pasaka“, kur vyko ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatingumo renginys „Mes turistai“. Renginio tikslas: ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, didinti fizinį aktyvumą, skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių socialinę partnerystę. Renginio uždaviniai: skatinti vaikų prigimtinį norą judėti ir dirbti komandoje, drauge įveikti numatytą kliūčių ruožą, lavinti komunikacijos, savitarpio pagalbos ir atsakomybės įgūdžius, stiprinti bendradarbiavimą.

Renginio organizatoriai nurodė, kad komandą sudaro du pedagogai ir dešimt vaikų (5 vaikai – 5 metų ir 5 vaikai – 6 metų). Į renginį vyko ir puikiai pasirodė ikimokyklinės grupės „Varlytė“ atstovai ir priešmokyklinės grupės „Paukštelis“ atstovai bei pedagogai: ikimokyklinio ugdymo mokytojai: Kęstutis Jurkaitis ir Aleksandra Džašiašvili. Komandą lydėjo įstaigos direktorė Aldona Degutienė.

Dėkojame organizatoriams už nuostabų renginį ir gražios bendrystės pradžią.