Trakų rajono apylinkės teisme vykstant teismo 80-mečiui paminėti skirtai švietėjiškų renginių savaitei, tris dienas – nuo antradienio iki ketvirtadienio – vyko atvirų durų dienos.

Antradienį teisme apsilankė gausus Trakų vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ auklėtinių būrys. Mažieji teismo lankytojai smalsiai apžiūrėjo teismo posėdžių sales, džiugiai klegėdami vaikščiojo teismo požeminiais tuneliais, entuziastingai sukiojo teismo archyvo slenkančių lentynų stumdymo rankenas. Vaikai taip pat sužinojo apie teisėjo darbą, bylų nagrinėjimo tvarką. Renginio pabaigoje Trakų vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė Žaneta Vasilenko teismo pirmininkei Jolantai Malijauskienei įteikė sveikinimą teismo 80-mečio proga bei išreiškė padėką už teismo edukacinę veiklą ir bendradarbiavimą.

Nuotraukos svetainės galerijoje