Mieli  vaikučiai, auklėtojos, pedagogai, gerbiami tėveliai,
močiūtės, seneliai, įstaigos personalas

S V E I K I N A M E

mokslo ir žinių dienos proga  linkėdami

smagių žaidimų, gerų draugų, linksmų švenčių, prasmingų darbų,

sveikatos ir sėkmės.

Rugsėjo 2d. 16.00 val. maloniai laukiame visų Jūsų lopšelyje – darželyje

mokslo metų pradžios šventėje.

        Bendruomenės vardu,

                          direktorė Žaneta Vasilenko