Naujienos

Advento vakaronė su folkloro ansambliu ,,Radasta”

2017m. lapkričio 17d. ,,Žiedelis” grupėje visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Valentina Ochmanienė ir auklėtoja Elė Potašovienė pravedė valandėlę vaikams apie sveikatai palankius maisto produktus.

spalio 30d. ,,Žiedelis” grupėje vyko valandėlė – viktorina: ,,Sveikata ir sportas”. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė V.Ochmanienė supažindino vaikus su sveiko maisto piramide. Vaikai sužinojo, kad norint būti sveikam reikia draugauti su sveiku maistu ir sportuoti. Jie aktyviai atsakinėjo į viktorinos klausimus. Poto – patys pjaustė obuolius, juos ragavo, linkėjo vienas kitam būti sveikam ir energingam. Specialistė vaikučiams įteikė spalvinimo knygutes apie sveiką maistą.

Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” bendruomenė gyva grandine apjuosė darželio kieme augančias obelis, kaip darželio simbolį ir tardami visi kartu žodį TAIKA apkabino vienas kitą, išgirdo vienas kito širdies plakimą …