Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė“ socialinės globos grupėje nuo 1994 metų gyvena maži Trakų rajono gyventojai, kuriems lopšelis – darželis vykdo globą.

Grupėje gyvena vaikai nuo gimimo iki 7 metų. Vaikus augina patyrusios socialinės darbuotojos, kurios rūpinasi vaikų gerove:  vaikus maitina, maudo, prausia, eina su vaikais  pasivaikščioti, žaidžia.

Visi socialinės globos  grupėje gyvenantys vaikai lanko lopšelio – darželio grupes pagal savo amžių, darželyje vaikai ugdomi ir rengiami mokyklai.

Savaitgaliais vaikai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir išvykose. Šių metų rudenį vaikai vyko į ,,Keistuolių teatrą“, lankėsi kavinėje “Šokolado sostinė”,dalyvavo prekybos centro ,,OZAS“ organizuojamuose teatro renginiuose, lankėsi Trakų pusiasalio pilies parke ir kitur.

Įstaiga nuolat rūpinasi, kad vaikai sugrįžtų į savo šeimas, todėl skatina tėvus susitikti su vaikais, išsaugoti emocinius ryšius su vaikais. Todėl šiemet nemaža dalis vaikučių grįžo gyventi į šeimas. Nenutrūksta ir vaikų įvaikinimas.

Trakų lopšelis – darželis ,,Obelėlė“ siekia, kad Trakų rajono bendruomenė būtų gerai informuota apie mažylių gyvenimą socialinės globos grupėje, todėl tradiciškai organizuojame ,,Atvirų durų dienas“, įvairias padėkos šventės.

Šiemet ,,Atvirų durų“ renginys vyks šeštadienį, gruodžio 1 dieną nuo 10.00 iki 14.00 valandos.

Visi, kam rūpi mažų trakiečių gyvenimas, gali atvykti į lopšelį – darželį ,,Obelėlė“.

Pagarbiai,

direktorė   Žaneta Vasilenko

Mieli  vaikučiai, auklėtojos, pedagogai, gerbiami tėveliai,
močiūtės, seneliai, įstaigos personalas

S V E I K I N A M E

mokslo ir žinių dienos proga  linkėdami

smagių žaidimų, gerų draugų, linksmų švenčių, prasmingų darbų,

sveikatos ir sėkmės.

Rugsėjo 2d. 16.00 val. maloniai laukiame visų Jūsų lopšelyje – darželyje

mokslo metų pradžios šventėje.

        Bendruomenės vardu,

                          direktorė Žaneta Vasilenko

Trakų rajono apylinkės teisme vykstant teismo 80-mečiui paminėti skirtai švietėjiškų renginių savaitei, tris dienas – nuo antradienio iki ketvirtadienio – vyko atvirų durų dienos.

Antradienį teisme apsilankė gausus Trakų vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ auklėtinių būrys. Mažieji teismo lankytojai smalsiai apžiūrėjo teismo posėdžių sales, džiugiai klegėdami vaikščiojo teismo požeminiais tuneliais, entuziastingai sukiojo teismo archyvo slenkančių lentynų stumdymo rankenas. Vaikai taip pat sužinojo apie teisėjo darbą, bylų nagrinėjimo tvarką. Renginio pabaigoje Trakų vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė Žaneta Vasilenko teismo pirmininkei Jolantai Malijauskienei įteikė sveikinimą teismo 80-mečio proga bei išreiškė padėką už teismo edukacinę veiklą ir bendradarbiavimą.

Nuotraukos svetainės galerijoje